Poll of polls

Ap opp i nord

Publisert 29. mars 2016. Sist endret 29. mars 2016.

Stortingsmåling for Nord-Norge som helhet – InFact for Nordlys – publisert 19. mars 2016.

Målingen hadde 1.006 respondenter, og ble opptatt 16. mars 2016. InFact vekter mot kvlg 2015.

Vi takker redaktør Anders Opdahl i Nordlys og fagsjef Knut Weberg i InFact for hyggelig kontakt om målingen.

Fordi dette er en undersøkelse for landsdelen samlet – summen av Nordland, Troms og Finnmark – har vi ikke lagt inn målingen i oversiktene over fylkesmålinger.

1) Tallene for Nord-Norge samlet i 2009, 2013 og 2015 under er med takk utarbeidet av Jon Aabye. InFacts måling er inntatt lengst til høyre i tabellen.

2) Arbeiderpartiet ble av InFact målt over sitt resultat i 2013 i landsdelen (pluss 3,3), men noe under sitt nivå i 2009 (minus 1,4).

3) Fremskrittspartiet ble målt større enn Høyre.

4) Regiontallene fra byråene som underlagsmateriale for landsmålingene i år har i noen tilfeller antydet at Frp i sine beste fylker kan være på nivå med Høyre – eller sterkere i spesielt gode målinger for Frp.

5) InFacts tall i nord bekrefter (jfr. fylkesmålingene fra Respons i Agder og Oslo) at Høyre f.t. trolig gjør det relativt sett skarpest i "sentrale" strøk.

Nord-Norge

Mars 16 = InFact for Nordlys Nord-Norge: Nordland,Troms,Finnmark

F-2015 pst S-2013 pst S-2009 pst mar.16
Ap 76187 34,6 89182 34,4 98688 39,3 37,9
H 42679 19,4 55966 21,6 29721 11,8 16,4
Frp 20454 9,3 48373 18,7 61063 24,3 17,4
Sp 20555 9,3 16276 6,3 19364 7,7 8,6
V 9786 4,4 9984 3,9 5954 2,4 3
KrF 5866 2,7 9662 3,7 8846 3,5 3,6
MDG 4412 2,0 5687 2,2 675 0,3 2,9
SV 13217 6,0 14547 5,6 19309 7,7 5,3
R 10893 4,9 4123 1,6 3370 1,3 2,9
ANDRE 16108 7,3 5415 2,1 4026 1,6 1,9
SUM 220157 259215 251016

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner