Poll of polls

Bodø - Norge i miniatyr

Publisert 20. februar 2011. Sist endret 21. februar 2011.

Regjeringspartiene og Rødt faller samlet nesten 13 prosentpoeng i Bodø fra K-2007 iflg kommunevalgmålingen til Avisa Nordland / InFact publisert 19. februar. Bodøs borgerlige side må nå finne seg i å være favoritter i kampen om ordførerposisjonen i Nord-Norges nest største kommune.

Arbeiderpartiet faller fra 38 pst i 2007 til knapt 34 på målingen. Dette svarer omtrent til landstendensen, sett i lys av de nasjonale kommunevalgmålingene som er publisert i februar.

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er målingens største tapere. Disse partiene fikk over 11 pst i Bodø i K-2007. Målingen gir i overkant av 6 pst for Sp og SV samlet. Fallet blir 46 pst.

Fremskrittspartiet øker fra over 24 pst i 2007 til nesten 30 på målingen. Avisa Nordland opplyser at Frp's lojalitet i Bodø er på 95 mot stortingsvalget 2009. Det er neppe sannsynlig at partiet kan beholde en slik ekstrem lojalitet. Dette skaper usikkerhet om Frp's nivå i byen.

Høyre øker fra knapt 13 pst i 2007 til 20 på målingen. Partiets lojalitet er på det mer normale - rundt 75% iflg Avisa Nordland.

Målingen viser at Bodø er et Norge i miniatyr: (1) Fremskrittspartiet og Høyre kan etter målingen få flertall i Bodø bystyre, men (2) Gitt usikkerhet om særlig Frp's nivå, er det (3) Mest sannsynlig at en eventuell borgerlig ordfører må ha støtte fra Kristelig Folkeparti og/eller Venstre, og (4) En marginal mobilisering blant regjeringspartiene kan bringe spenning om blokkstillingen i byen. Disse fire særtrekk finner vi igjen i et stort antall kommuner i årets lokalvalgkamp, og - kanskje - også i stortingsvalget 2013.

Se nærmere om målingen Avisa Nordland 19. februar 2011 side 6-7. Avisa Nordland skal ha honnør for sin dekning av målingen, særlig ved at leserne informeres om partienes lojalitetsprosenter.

Bodø 1979 - 2011

K 1979 S 1981 VG 34/2007 K 2007 F 2007 S-2009 AN feb.11
A 33,5 34,5 42,7 38 37 39,3 33,7
Sp 5,1 3,3 3,6 5,2 5,5 4,4 2,2
SV 5,7 8,4 5,7 6,2 7 7,9 4
R 1,2 0,8 3,6 5,7 4,2 1,5 2,5
A+Sp+SV+R 45,5 47 55,6 55,1 53,7 53,1 42,4
Frp 2,6 2,9 21,8 24,4 23 24,9 29,5
H 37 37,7 14,3 12,8 13,8 14,9 20,1
KrF 8,8 7,4 4,5 3,9 4,2 3,4 3,7
V 6,2 4,6 2,9 3,1 3,3 2,8 2
F+H+K+V 54,6 52,6 43,5 44,2 44,3 46 55,3

VG 34/2007 = VG/InFact kommunevalgmåling publisert uke 34/2007.
AN feb.11 = Avisa Nordland / InFact kommunevalgmåling publisert 19. febr 2011.
Bodø leverte K-2007 iflg SSB 20.328 godkjente stemmer = 18,7% av 108.899 godkjente stemmer i Nordland.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner