Poll of polls

Rødt i pluss mot Ap og SV

Publisert 6. mars 2016. Sist endret 12. mars 2016.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap31,4-0,55,1
H25,3-1,24,9
Frp16,90,05,3
SV3,7-0,5-3,9
Sp6,41,5-7,1
KrF4,6-0,30,8
V5,10,90,5
MDG3,1-0,1-0,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 5. mars 2016.

Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Kallset i Klassekampen for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Rødt er i pluss mot både Ap og SV. Se tabellen med bl.a. utvekslingen mellom venstresidens partier på Norfaktas målinger i år.

2) Rødts samlete pluss mot Ap og SV hos Norfakta i mars er 28.000.

3) Dette er hovedårsaken til at Rødt ble målt til 2,2 pst (1,1 i stv 2013).

4) Rødt har vært inne i en løfterik periode etter lokalvalget med månedssnitt på 1,8 – 2,0 fra oktober i fjor. Holder Rødt dette nivået nasjonalt i valget neste år, er det sannsynlig at partiet vinner distriktsmandat i Oslo.

5) Et spørsmål for Rødt blir om partiet makter å holde rundt to pst nasjonalt hvis flodbølgen av fylkesmålinger neste år skulle vise at partiet bare har en realistisk mandatsjanse i Oslo.

6) Norfaktas vektete barometertall med uvektete tall ("råtall") i parentes: Ap 31,4 (32,8) – Frp 16,9 (13,1) – h 25,3 (27,3) – KrF 4,6 (4,9) – MDG 3,1 (2,8) – R 2,2 (2,0) – Sp 6,4 (6,8) – SV 3,7 (3,9) – V 5,1 (5,7). Vekting skal justere for mulige utvalgsskjevheter. Byråene legger derfor til grunn at vektete tall som regel vil gi et mer treffsikkert bilde enn uvektete.

7) Merk at det vanlige er at Frp vektes (kraftig) opp. På februar-målingen fra Respons for Aftp/BT hadde Frp barometertall 18,1 og råtall 13,7 (Frp hadde da lojalitet på sterke 81 mot 76 hos Norfakta/Nat/KK i mars).

8) Bakgrunnstallene i tabellene under må leses med varsomhet pga den særlige usikkerheten fordi utvalgene er mindre enn på målingen som helhet.

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

mar.16 feb.16 jan.16 des.15 nov.15
Frp til Ap 14000 32000 23000 37000 28000
Ap til Frp 9000 26000 26000 35000 17000
Nto pluss Frp vs Ap -5000 -6000 3000 -2000 -9000
H til Ap 30000 53000 46000 61000 76000
Ap til H 17000 17000 9000 9000 17000
Nto pluss Ap vs H 13000 36000 37000 52000 59000
H til Frp 53000 53000 61000 68000 46000
Frp til H 23000 56000 74000 19000 23000
Nto pluss H vs Frp -30000 3000 13000 -49000 -23000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs MDG

Stemmer 2013: SV 116.021 – MDG 79.152

mar.16 feb.16 jan.16 des.15 nov.15
SV til MDG 8000 12000 13000 16000 23000
MDG til SV 0 0 14000 7000 0
Nto pluss MDG vs SV 8000 12000 -1000 9000 23000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold V vs Ap

Stemmer 2013: V 148.275 – Ap 874.769

mar.16 feb.16 jan.16 des.15 nov.15
V til Ap 16000 10000 19000 15000 12000
Ap til V 35000 0 17000 9000 9000
Nto pluss V vs Ap 19000 -10000 -2000 -6000 -3000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs Ap

Stemmer 2013: R 30.751 – Ap 874.769

mar.16 feb.16 jan.16
R til Ap 0 0 2000
Ap til R 9000 9000 0
Nto pluss R vs Ap 9000 9000 -2000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs SV

Stemmer 2013: R 30.751 – SV 116.021

mar.16 feb.16 jan.16
R til SV 0 0 1000
SV til R 19000 8000 6000
Nto pluss R vs SV 19000 8000 5000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013

Norfakta deler opp i bl.a. "husker ikke", "stemte ikke". Tabellen her gjelder den største av disse kategoriene, "stemte ikke".

mar.16 feb.16 jan.16 des.15 nov.15
Ap 32 37 43 26 36
Frp 14 15 13 15 19
H 29 37 11 22 17

Norfakta for Nationen og Klassekampen – lojalitet

mar.16 feb.16 jan.16 des.15 nov.15
Ap 76 72 79 82 81
Frp 76 69 61 78 71
H 71 71 71 65 67
KrF 62 70 62 76 65
R 67 87 67 59 70
Sp 75 72 66 68 52
SV 60 66 59 56 63
V 50 55 40 49 51
MDG 54 54 69 65 51

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel "vet ikke"

Andel av egne 2013-velgere som er gjerdesittere

mar.16 feb.16 jan.16
Ap 11 18 8
Frp 9 7 12
H 13 12 10
KrF 15 16 10
R 9 13 5
Sp 6 7 15
SV 3 8 7
V 11 13 12
MDG 9 17 0

Arbeiderpartiet utveksling – Norfakta for Nationen og Klassekampen – mars 2016

Fra Ap Til Ap Netto pluss Ap
Frp 9000 14000 5000
H 17000 30000 13000
KrF 0 14000 14000
MDG 0 0 0
R 9000 0 -9000
Sp 9000 9000 0
SV 9000 14000 5000
V 35000 16000 -19000
Sum 88000 97000 9000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R