Poll of polls

Sterkeste for Frp+H siden april 2014

Publisert 29. februar 2016. Sist endret 2. mars 2016.

Ti nasjonale stortingsmålinger ble publisert i februar 2016.

To av disse målingene er vektet mot kvlg 2015 (VG/InFact). De øvrige er vektet mot stv 2013.

Vi la mandag morgen 29. februar ut en oppsummering av måneden. Vi var da ukjent med at VG/InFact ville komme med måling 29. februar om ettermiddagen. Denne oppsummeringen er rettet etter at VG publiserte.

1) Regjeringen – summen av Fremskrittspartiet og Høyre – fikk i februar et snitt på 40,8 pst (24,11 + 16,65). Dette er regjeringens sterkeste måned siden april 2014.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt januar 32,7 24,2 16,4 4,0 5,9 4,8 4,5 4,0 2,0 1,3
Snitt februar 33,0 24,1 16,7 4,2 5,7 5,2 4,2 3,8 2,0 1,2
Endring 0,3 0,0 0,2 0,1 -0,2 0,3 -0,3 -0,2 0,0 -0,2
Sterkeste 34,0 26,5 18,2 4,9 7,4 6,3 4,9 4,9 2,5 2,1
Svakeste 31,9 21,2 14,2 3,0 4,9 3,8 3,2 2,6 1,1 0,4
Sprik 2,1 5,3 4,0 1,9 2,5 2,5 1,7 2,3 1,4 1,7

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i januar og i februar.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 -0,1 0,8 -1,5 -0,8 0,5 0,9 -0,3 0,3 0,2 0,2 1/2-2016
Norfakta / Nat. / KK -1,5 2,0 2,1 -0,2 -1,3 0,4 0,1 -1,3 1,2 -1,4 6/2-2016
Respons / Aftenp. / BT 1,7 1,6 0,3 -0,6 -0,8 -0,6 0,1 -0,2 -0,4 -1,1 11/2-2016
Norstat / NRK 2,7 0,1 1,7 -1,3 -0,7 -0,1 -0,8 0,1 -0,6 -1,2 11/2-2016
Opinion / ANB -0,2 -1,3 -0,1 0,7 -0,3 2,0 0,1 -1,6 0,0 0,7 17/2-2016
Ipsos / Dagbladet -3,3 -1,2 2,6 0,9 -0,2 -0,9 -0,4 2,3 -0,4 0,7 18/2-2016
Sentio / DN 0,7 -0,3 -0,2 1,1 -1,3 0,8 1,4 -1,8 0,0 -0,2 26/2-2016
InFact / VG 0,6 -2,2 1,3 -0,8 0,0 -0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 29/2-2016
Snitt disse målingene 0,1 -0,1 0,8 -0,1 -0,5 0,3 0,1 -0,2 0,0 -0,2

2) De fire partiene som innsatte regjeringen – Frp+H+KrF+V – fikk i februar 50,1 pst. Dette er første gang siden september 2014 at Nydalen-partiene samlet noterter over 50 pst (24,11 + 16,65 + 5,16 + 4,21).

3) Sammenlignet med januar, er det små endringer i februar. KrF har størst pluss (+0,4).

4) Vi spurte på denne plass 30. januar om Frp+H er "nær toppen". Basert på lojalitet og overganger, antok vi at regjeringen var nær ved å hente ut sitt potensiale.

5) Bakgrunnstallene for regjeringspartiene i februar er ikke vesentlig bedre enn i januar, og veksten ble mindre enn to promille fra årets første til andre måned. Tallene mot slutten av februar kan tyde på at summen av Frp+H kan ha passert toppen i denne omgang.

6) Regjeringens vekst de foregående månedene har vært 1,1 (desember til januar) – 1,3 (november til desember) – 3,3 (fra oktober til november). Regjeringens vekst fra oktober til februar er 5,8 prosentpoeng.

7) Fremskrittspartiet er partiet med høyest lojalitet blant egne 2013-velgere hos Respons (for Aftp/BT) når januar og februar sees sammen.

8) Arbeiderpartiets snitt ble 33,0 (32,7 i januar).

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Februar 2016 63 80 89 82 89 1 3 40 69 78 76 56 85 47
Januar 2016 63 80 88 81 89 0 3 41 70 78 78 57 86 49
Desember 2015 63 75 84 82 89 1 8 38 69 78 76 54 85 45
November 2015 64 77 86 84 91 1 7 39 68 77 75 55 84 46
Oktober 2015 69 87 96 89 97 0 7 38 58 67 66 55 75 46
September 2015 70 87 96 89 97 0 7 39 58 67 66 56 75 47
August 2015 71 83 91 89 97 0 8 41 62 70 70 57 78 49
Juli 2015 73 88 96 89 96 0 7 39 59 67 66 54 74 46
Juni 2015 74 85 94 93 101 0 7 39 60 69 68 56 77 47
Mai 2015 73 84 93 92 100 0 7 41 61 70 69 58 78 49
April 2015 75 86 96 95 104 0 3 41 61 71 70 60 80 50
Mars 2015 77 89 99 98 106 0 2 41 60 70 68 59 78 49
Februar 2015 77 89 99 97 106 0 3 38 58 68 67 57 77 47
Januar 2015 77 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
Desember 2014 78 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
November 2014 76 87 98 96 104 0 3 40 60 71 68 59 79 48
Oktober 2014 72 83 91 89 97 0 3 44 67 75 75 60 83 52
September 2014 66 76 85 84 93 0 3 47 72 81 81 65 90 56
August 2014 66 77 86 84 92 0 3 47 72 81 80 64 89 55
Juli 2014 70 80 88 87 96 0 3 47 69 77 78 64 86 56
Juni 2014 67 77 86 85 94 0 3 46 71 80 80 64 89 55
Mai 2014 64 79 88 81 90 0 3 46 69 78 78 64 87 55
April 2014 65 75 85 83 92 0 1 49 74 84 83 68 93 58
Mars 2014 65 76 85 83 92 0 2 48 73 82 82 66 91 57
Februar 2014 63 74 83 81 90 0 2 51 75 84 84 69 93 60
Januar 2014 63 73 83 81 89 0 2 52 76 86 84 70 94 60
Desember 2013 64 74 84 82 91 0 1 50 75 85 84 69 94 59
November 2013 61 75 84 78 87 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Oktober 2013 61 75 84 77 86 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

9) I den grad Arbeiderpartiets ledelse bruker tid til å analysere målinger, er – trolig – fallet i egen lojalitet det partiet har størst oppmerksomhet rettet mot. Lojaliteten hos Respons (for Aftp/BT) første halvår i fjor var 86 (jan) – 90 (feb) – 88 (mars) – 89 (april) – 85 (mai) – 82 (juni) – snitt 87. Lojaliteten i årets to første måneder har vært 75 og 77.

10) Fallet i Ap sin lojalitet blir rundt ti prosentpoeng fra snitt første halvår 2015 til de to første månedene i 2016. Støres utfordring i februar 2016 har sin parallell i Stoltenbergs utfordring i februar 2012 – også Stoltenbergs lojalitet var den gang lavere enn partiets ambisjoner.

11) MDGs snitt på 3,8 er partiets svakeste siden mars i fjor.

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75
okt.14 39,17 70
nov.14 34,1 61
des.14 33,76 60
jan.15 33,96 61
feb.15 32,44 58
mar.15 33,22 60
apr.15 34,06 61
mai.15 35,96 63
jun.15 34,8 60
jul.15 35,5 60
aug.15 36,45 65
sep.15 35,51 60
okt.15 34,94 58
nov.15 38,23 68
des.15 39,5 71
jan.16 40,57 72
feb.16 40,76 73

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02
okt.14 48,31 45,7 2,61
nov.14 44,73 49,35 -4,62
des.14 43,85 50,39 -6,54
jan.15 43,85 50,59 -6,74
feb.15 42,42 51,46 -9,04
mar.15 43,2 50,9 -7,7
apr.15 44,67 48,71 -4,04
mai.15 45,73 47,34 -1,61
jun.15 44,64 48,09 -3,45
jul.15 45,2 46,97 -1,77
aug.15 45,84 46,07 -0,23
sep.15 46,39 46,05 0,34
okt.15 45,71 47,18 -1,47
nov.15 47,4 45,15 2,25
des.15 48,59 43,65 4,94
jan.16 49,89 42,72 7,17
feb.16 50,13 42,90 7,23

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R) – mandater

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SVG+MDG+R
feb.16 90 79
jan.16 89 80
des.15 87 82
nov.15 84 85
okt.15 75 94
sep.15 77 92
aug.15 82 87
jul.15 77 92
jun.15 77 92
mai.15 80 89
apr.15 80 89
mar.15 78 91
feb.15 77 92
jan.15 79 90
stv 2013 96 73

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53
okt.14 3,57 3,64
nov.14 3,87 3,53
des.14 3,75 3,53
jan.15 3,74 3,36
feb.15 3,91 3,64
mar.15 3,64 3,32
apr.15 3,64 3,99
mai.15 3,59 4,13
jun.15 3,47 4,44
jul.15 4,3 4,27
aug.15 3,98 4,74
sep.15 4,12 4,75
okt.15 4,21 4,21
nov.15 3,89 4,07
des.15 3,7 4,3
jan.16 4,04 3,97
feb.16 4,17 3,75

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1
R 64 71 70 72 57 77 69 78 69
SV 71 69 62 59 64 58 62 58 56
Ap 88 89 87 87 88 85 80 80 76
Sp 74 77 68 73 76 74 82 76 76
V 70 71 63 57 56 55 60 58 63
KrF 77 85 77 74 77 74 73 74 70
H 84 84 78 68 64 72 71 70 74
Frp 68 73 75 58 54 61 65 77 80
MDG 70 67 72 76 66 76 67 62 70

Støres trolig foretrukne koalisjon – Ap+Sp+KrF

pp mnd
feb.16 43,9 78
jan.16 43,4 77
des.15 45 81
nov.15 46,1 84
okt.15 48,5 88
sep.15 47,6 85
aug.15 47 85
jul.15 47,8 86
jun.15 50,1 91
mai.15 49 89
apr.15 50,8 93
mar.15 52,7 97
feb.15 52,9 97
jan.15 52,2 96

Bondevik I – Sp+KrF+V

pp mnd
feb.16 15,1 27
jan.16 15,2 26
des.15 15,1 27
nov.15 15,3 27
okt.15 17,3 28
sep.15 17,2 27
aug.15 15,2 27
jul.15 14,8 25
jun.15 15,6 27
mai.15 15,6 27
apr.15 16,2 29
mar.15 15,8 29
feb.15 15,7 29
jan.15 15,3 28

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp