Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Sterkeste for Frp+H siden april 2014

Publisert 29. februar 2016. Sist endret 2. mars 2016.

Ti nasjonale stortingsmålinger ble publisert i februar 2016.

To av disse målingene er vektet mot kvlg 2015 (VG/InFact). De øvrige er vektet mot stv 2013.

Vi la mandag morgen 29. februar ut en oppsummering av måneden. Vi var da ukjent med at VG/InFact ville komme med måling 29. februar om ettermiddagen. Denne oppsummeringen er rettet etter at VG publiserte.

1) Regjeringen – summen av Fremskrittspartiet og Høyre – fikk i februar et snitt på 40,8 pst (24,11 + 16,65). Dette er regjeringens sterkeste måned siden april 2014.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt januar 32,7 24,2 16,4 4,0 5,9 4,8 4,5 4,0 2,0 1,3
Snitt februar 33,0 24,1 16,7 4,2 5,7 5,2 4,2 3,8 2,0 1,2
Endring 0,3 0,0 0,2 0,1 -0,2 0,3 -0,3 -0,2 0,0 -0,2
Sterkeste 34,0 26,5 18,2 4,9 7,4 6,3 4,9 4,9 2,5 2,1
Svakeste 31,9 21,2 14,2 3,0 4,9 3,8 3,2 2,6 1,1 0,4
Sprik 2,1 5,3 4,0 1,9 2,5 2,5 1,7 2,3 1,4 1,7

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i januar og i februar.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Kantar / TV2 -0,1 0,8 -1,5 -0,8 0,5 0,9 -0,3 0,3 0,2 0,2 1/2-2016
Norfakta / Nat. / KK -1,5 2,0 2,1 -0,2 -1,3 0,4 0,1 -1,3 1,2 -1,4 6/2-2016
Respons / Aftenp. / BT 1,7 1,6 0,3 -0,6 -0,8 -0,6 0,1 -0,2 -0,4 -1,1 11/2-2016
Norstat / NRK 2,7 0,1 1,7 -1,3 -0,7 -0,1 -0,8 0,1 -0,6 -1,2 11/2-2016
Opinion / ANB -0,2 -1,3 -0,1 0,7 -0,3 2,0 0,1 -1,6 0,0 0,7 17/2-2016
Ipsos / Dagbladet -3,3 -1,2 2,6 0,9 -0,2 -0,9 -0,4 2,3 -0,4 0,7 18/2-2016
Sentio / DN 0,7 -0,3 -0,2 1,1 -1,3 0,8 1,4 -1,8 0,0 -0,2 26/2-2016
InFact / VG 0,6 -2,2 1,3 -0,8 0,0 -0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 29/2-2016
Snitt disse målingene 0,1 -0,1 0,8 -0,1 -0,5 0,3 0,1 -0,2 0,0 -0,2

2) De fire partiene som innsatte regjeringen – Frp+H+KrF+V – fikk i februar 50,1 pst. Dette er første gang siden september 2014 at Nydalen-partiene samlet noterter over 50 pst (24,11 + 16,65 + 5,16 + 4,21).

3) Sammenlignet med januar, er det små endringer i februar. KrF har størst pluss (+0,4).

4) Vi spurte på denne plass 30. januar om Frp+H er "nær toppen". Basert på lojalitet og overganger, antok vi at regjeringen var nær ved å hente ut sitt potensiale.

5) Bakgrunnstallene for regjeringspartiene i februar er ikke vesentlig bedre enn i januar, og veksten ble mindre enn to promille fra årets første til andre måned. Tallene mot slutten av februar kan tyde på at summen av Frp+H kan ha passert toppen i denne omgang.

6) Regjeringens vekst de foregående månedene har vært 1,1 (desember til januar) – 1,3 (november til desember) – 3,3 (fra oktober til november). Regjeringens vekst fra oktober til februar er 5,8 prosentpoeng.

7) Fremskrittspartiet er partiet med høyest lojalitet blant egne 2013-velgere hos Respons (for Aftp/BT) når januar og februar sees sammen.

8) Arbeiderpartiets snitt ble 33,0 (32,7 i januar).

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Februar 2016 60 77 86 79 86 1 2 43 73 82 80 59 89 50
Januar 2016 59 77 86 79 87 1 2 43 72 81 80 60 89 51
Desember 2015 63 74 83 82 89 1 8 39 70 79 77 55 86 46
November 2015 63 76 85 83 91 1 7 39 68 77 76 56 85 47
Oktober 2015 66 85 94 87 95 1 7 39 59 68 67 56 76 47
September 2015 65 82 91 84 93 0 8 40 61 70 70 58 79 49
August 2015 67 79 88 86 94 1 8 42 64 73 72 59 81 50
Juli 2015 71 86 94 87 94 1 6 38 61 69 68 53 76 45
Juni 2015 74 85 94 93 100 1 7 39 60 69 67 55 76 46
Mai 2015 71 82 91 90 98 1 7 41 62 71 70 58 79 49
April 2015 75 86 96 95 104 0 3 41 61 71 70 60 80 50
Mars 2015 78 89 99 98 106 1 1 41 60 70 68 59 78 49
Februar 2015 78 90 100 98 106 1 2 38 58 68 66 56 76 46
Januar 2015 77 89 98 96 104 0 2 41 61 70 69 58 78 49
Desember 2014 77 88 98 96 105 0 2 40 60 70 69 59 79 49
November 2014 76 87 98 96 104 0 2 40 61 72 69 59 80 48
Oktober 2014 68 79 88 86 94 0 2 46 71 80 79 63 88 54
September 2014 64 75 84 82 91 0 2 48 74 83 83 66 92 57
August 2014 63 74 83 81 90 0 2 49 75 84 84 67 93 58
Juli 2014 66 77 85 84 94 1 2 49 71 79 81 67 89 59
Juni 2014 64 75 84 83 92 0 2 48 74 83 83 66 92 57
Mai 2014 61 77 86 79 88 0 2 46 72 81 81 64 90 55
April 2014 63 73 83 81 90 0 1 49 76 86 85 68 95 58
Mars 2014 63 74 83 81 90 0 1 49 76 85 85 67 94 58
Februar 2014 62 73 83 81 90 0 1 52 76 86 85 71 95 61
Januar 2014 61 71 81 79 88 0 1 53 78 88 87 72 97 62
Desember 2013 61 72 82 80 89 0 1 50 77 87 86 69 96 59
November 2013 57 73 83 76 85 0 1 49 76 86 85 68 95 58
Oktober 2013 58 73 82 75 85 0 1 49 76 85 86 68 95 59
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

9) I den grad Arbeiderpartiets ledelse bruker tid til å analysere målinger, er – trolig – fallet i egen lojalitet det partiet har størst oppmerksomhet rettet mot. Lojaliteten hos Respons (for Aftp/BT) første halvår i fjor var 86 (jan) – 90 (feb) – 88 (mars) – 89 (april) – 85 (mai) – 82 (juni) – snitt 87. Lojaliteten i årets to første måneder har vært 75 og 77.

10) Fallet i Ap sin lojalitet blir rundt ti prosentpoeng fra snitt første halvår 2015 til de to første månedene i 2016. Støres utfordring i februar 2016 har sin parallell i Stoltenbergs utfordring i februar 2012 – også Stoltenbergs lojalitet var den gang lavere enn partiets ambisjoner.

11) MDGs snitt på 3,8 er partiets svakeste siden mars i fjor.

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75
okt.14 39,17 70
nov.14 34,1 61
des.14 33,76 60
jan.15 33,96 61
feb.15 32,44 58
mar.15 33,22 60
apr.15 34,06 61
mai.15 35,96 63
jun.15 34,8 60
jul.15 35,5 60
aug.15 36,45 65
sep.15 35,51 60
okt.15 34,94 58
nov.15 38,23 68
des.15 39,5 71
jan.16 40,57 72
feb.16 40,76 73

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02
okt.14 48,31 45,7 2,61
nov.14 44,73 49,35 -4,62
des.14 43,85 50,39 -6,54
jan.15 43,85 50,59 -6,74
feb.15 42,42 51,46 -9,04
mar.15 43,2 50,9 -7,7
apr.15 44,67 48,71 -4,04
mai.15 45,73 47,34 -1,61
jun.15 44,64 48,09 -3,45
jul.15 45,2 46,97 -1,77
aug.15 45,84 46,07 -0,23
sep.15 46,39 46,05 0,34
okt.15 45,71 47,18 -1,47
nov.15 47,4 45,15 2,25
des.15 48,59 43,65 4,94
jan.16 49,89 42,72 7,17
feb.16 50,13 42,90 7,23

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R) – mandater

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SVG+MDG+R
feb.16 90 79
jan.16 89 80
des.15 87 82
nov.15 84 85
okt.15 75 94
sep.15 77 92
aug.15 82 87
jul.15 77 92
jun.15 77 92
mai.15 80 89
apr.15 80 89
mar.15 78 91
feb.15 77 92
jan.15 79 90
stv 2013 96 73

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53
okt.14 3,57 3,64
nov.14 3,87 3,53
des.14 3,75 3,53
jan.15 3,74 3,36
feb.15 3,91 3,64
mar.15 3,64 3,32
apr.15 3,64 3,99
mai.15 3,59 4,13
jun.15 3,47 4,44
jul.15 4,3 4,27
aug.15 3,98 4,74
sep.15 4,12 4,75
okt.15 4,21 4,21
nov.15 3,89 4,07
des.15 3,7 4,3
jan.16 4,04 3,97
feb.16 4,17 3,75

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1
R 64 71 70 72 57 77 69 78 69
SV 71 69 62 59 64 58 62 58 56
Ap 88 89 87 87 88 85 80 80 76
Sp 74 77 68 73 76 74 82 76 76
V 70 71 63 57 56 55 60 58 63
KrF 77 85 77 74 77 74 73 74 70
H 84 84 78 68 64 72 71 70 74
Frp 68 73 75 58 54 61 65 77 80
MDG 70 67 72 76 66 76 67 62 70

Støres trolig foretrukne koalisjon – Ap+Sp+KrF

pp mnd
feb.16 43,9 78
jan.16 43,4 77
des.15 45 81
nov.15 46,1 84
okt.15 48,5 88
sep.15 47,6 85
aug.15 47 85
jul.15 47,8 86
jun.15 50,1 91
mai.15 49 89
apr.15 50,8 93
mar.15 52,7 97
feb.15 52,9 97
jan.15 52,2 96

Bondevik I – Sp+KrF+V

pp mnd
feb.16 15,1 27
jan.16 15,2 26
des.15 15,1 27
nov.15 15,3 27
okt.15 17,3 28
sep.15 17,2 27
aug.15 15,2 27
jul.15 14,8 25
jun.15 15,6 27
mai.15 15,6 27
apr.15 16,2 29
mar.15 15,8 29
feb.15 15,7 29
jan.15 15,3 28

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp