Poll of polls

Ap-lojalitet på 55?

Publisert 19. februar 2011. Sist endret 20. februar 2011.

Syv nasjonale stortingsvalgmålinger er publisert så langt i februar. Flere av oppdragsgiverne for disse målingene har - meget positivt - gjort kjent bakgrunnstall i større grad enn hva som tidligere ofte har vært tilfellet. Det er hittil i februar særlig grunn til å berømme TV2 og ANB/Dagsavisen.

Feilkildene er naturlig nok større når materialet brytes ned på partiene mht lojalitet etc. Fullstendig referanse til medium, byrå og publiseringsdag er inntatt nederst.

1) Arbeiderpartiets lojalitet: Opinion/ANB/Dagsavisen noterte 55 i lojalitet for Ap. Skulle dette være korrekt, har 45 pst av partiets velgere i 2009 gått til andre partier eller satt seg på gjerdet (over 400.000 velgere). Denne trolig urealistisk lave lojalitet kan forklare Ap's særlig svake måling hos Opinion (23 pst). Ap's lojalitet er normalt høyere enn dette, ofte på 60-70.

2) Overganger fra Arbeiderpartiet til Høyre: Opinion angir 13 pst, som svarer til rundt 120.000 av Ap's 2009-velgere. TNS Gallup/TV2 angir lekkasjen å være omkring 100.000. NRK/Norstat angir 91.000. Forskjellen mellom Opinion og de øvrige kan i hvert fall delvis forklare Høyres 29 pst på målingen til ANB/Dagsavisen/Opinion.

3) Arbeiderpartiets gjerdesittere: ANB opplyser at "nesten hver femte" Ap-velger i 2009 nå "har satt seg på gjerdet". Vi ser her Ap's mobiliseringsevne i 2013. Mobiliserer statsministeren disse velgerne om to år, blir stortingsvalget en thriller.

4) Landsdelene: Venstre står iflg TV2, ikke uventet, sterkest i Oslo og Akershus. Partiet har iflg samme kanal "en stor andel unge velgere". Høyre er iflg TV2 for "første gang på svært lenge" større enn Frp blant de spurte "nord for Dovre". Høyre er iflg TV2 størst i Oslo og Akershus, mens Ap iflg kanalen "vokser igjen på Sør- og Vestlandet".

5) Høyres lojalitet mot 2009 var iflg Dagens Næringsliv/Sentio på 84. Partiet har nylig også sett lavere lojalitetsprosenter enn dette. Ekstremnivåene for Høyre var lojalitet på over 90 på en del nasjonale stortingsvalgmålinger, som partiet tidvis så særlig i fjor.

6) Variasjonene på målingene når det gjelder Fremskrittspartiets lojalitet kan synes å øke. Dette er ikke nødvendigvis godt nytt for Siv Jensen og hennes partifeller. Dagens Næringsliv opplyser at lojaliteten var nede i 67 på Sentios måling for avisen i februar.

7) Lekkasjer fra Høyre til venstresiden? Iflg TV2 var det "ikke en eneste av de spurte som stemte Høyre ved forrige valg [som] ville ha valgt å stemme på et av de rødgrønne partiene".

8) Utfordringer for Hareide i Kristelig Folkeparti: TV2 opplyser at hver fjerde KrF-velger fra 2009 har satt seg på gjerdet. Partiet "henter [iflg kanalen] knapt en eneste ny velger siden valget i 2009".

9) Illojale Senterparti-velgere: Nationen opplyser at Sp's lojalitetsprosent mot 2009 var 53 på målingen til Nationen/Klassekampen/Norfakta. Av de øvrige 47 pst opplyser Nationen at 30 pst har satt seg på gjerdet - her ligger mobiliseringsevne for Sp - og 7 pst ville i dag stemt Ap.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap