Poll of polls

Poll of polls stortingsvalget

Publisert 20. februar 2016. Sist endret 20. februar 2016.

1) Flere lesere har bemerket at tabellen "Poll of polls stortingsvalg" ikke har noteringer etter uke 48 i 2015.

2) Denne tabellen gir et "landsresultat" basert på fylkesmålinger med spørsmål om stemmegivning ved stortingsvalg. Tabellen er automatisk generert, og er innstilt slik at hvis det ikke har vært et tilstrekkelig antall fylkesmålinger siste år, vil beregningen opphøre.

3) Den eneste fylkesmålingen som vi kjenner så langt i år er Sentio for Arbeiderpartiet i Østfold. Skulle det komme flere fylkesmålinger i løpet av våren, vil denne tabellen på nytt levere et "landsresultat" basert på vår beregningsmetode.

4) Erfaringsmessig vil det komme et antall fylkesmålinger i september med ett år igjen til valget.

5) Vi må trolig frerm til våren 2017, kanskje juni 2017, før vi har et stort nok antall fylkesmålinger til at denne tabellen kan konkurrere med landsmålingene i å antyde en mulig landstendens.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no