Poll of polls

Hvordan kan KrF vinne valg?

Publisert 24. januar 2016. Sist endret 24. januar 2016.

1) Tabellene viser matrisene for KrF fra Respons for Aftenposten og Bergens Tidende de siste seks månedene. Vi takker kommentator Thomas Boe Hornburg i Aftenposten for innsyn i bakgrunnstallene.

2) Kristelig Folkeparti har solid lojalitet, små bevegelser mot de øvrige partiene, og begrenset mobilisering av velgere som ikke stemte i 2013. Lojaliteten bidrar til å holde partiet nær sitt resultat i 2013.

3) Innvandring har dominert den politiske dagsordenen fra november. Etter dette synes overgangene til Ap å ha gått ned, motsatt mot Frp og Høyre – men tallene er små og usikkerheten tilsvarende høy.

4) Så vidt vi kan se, har Respons i seks nasjonale stortingsmålinger fra august i fjor til januar i år, spurt nesten 1.600 respondenter som stemte Arbeiderpartiet i 2013. I overkant av en promille av disse – 1:1000 – svarte at de vil stemme KrF hvis valg "i morgen".

5) Tilsvarende for Høyre er over 1.300 respondenter. Rundt fem promille av disse – 5:1000 – vil stemme KrF hvis valg "i morgen".

6) Bakgrunnstall er beheftet med stor usikkerhet, men skal KrF vokse, må partiet hente velgere i flere segmenter enn tilfellet er nå.

7) KrF skal i år drøfte partiets retning etter valget i 2017. Målingene det siste året har svingt, men snittet så langt i januar gir Støres trolig foretrukne koalisjon 77 mandater (Ap+Sp+KrF). Skulle Venstre forbli på borgerlig side, må en eventuell slik Støre-koalisjon ha støtte fra SV pluss MDG eller Rødt for å oppnå flertall – hvis snittet hittil i januar blir resultatet i valget. For KrF blir også spørsmålet om eventuelle nye signaler om partiets retning kan være egnet til å flytte velgere til eller fra partiet.

8) Tabellen illustrerer problemet Hareide må løse hvis partiet hans skal bli en valgvinner: Hvordan kan KrF bli attraktivt for andre partiers velgere?

Hvor er KrFs 2013-velgere – Respons for Aftenposten/BT

I pst av KrFs 2013-velgere – avrundet til nærmeste hele tall

Til R Til SV Til Ap Til Sp Til MDG Til V Til H Til Frp R+SV+Ap+Sp+MDG V+H+Frp Lojale KrF Ikke sikker
jan.16 0 0 3 0 3 0 3 6 5 9 77 8
des.15 0 0 3 0 2 2 0 8 5 10 80 4
nov.15 3 0 0 4 0 0 9 4 7 13 70 10
okt.15 0 0 6 7 0 8 0 0 13 8 71 6
sep.15 0 0 6 6 3 0 1 0 15 1 71 11
aug.15 0 0 4 4 0 0 2 2 8 4 74 10
Snitt nov-jan 1 0 2 1 2 1 4 6 6 11 76 7
Snitt aug-okt 0 0 5 6 1 3 1 1 12 5 72 9

Hvorfra kommer KrFs 2015/2016-velgere – Respons for Aftenposten/BT

I pst av partienes 2013-velgere

Fra R Fra SV Fra Ap Fra Sp Fra MDG Fra V Fra H Fra Frp Lojale KrF Stemte ikke Måling
jan.16 0 2 0 2 0 0 1 2 77 2 5,1
des.15 0 0 0 0 0 4 0 1 80 0 5
nov.15 0 3 0 0 0 3 0 0 70 6 4,7
okt.15 0 0 1 2 0 3 2 1 71 4 5,3
sep.15 0 0 0 0 0 0 0 1 71 7 5,2
aug.15 0 0 0 0 0 1 0 1 74 3 5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF