Poll of polls

Sp sterkest i kommunevalg

Publisert 14. februar 2011. Sist endret 15. februar 2011.

Senterpartiet er - ikke uventet - partiet som har størst relativ forskjell når de samme velgerne spørres om stemmegivning ved både stortings- og kommunevalg. Senterpartiets kommunevalgmålinger i 2010-2011 er i snitt nesten 50% sterkere enn stortingsmålingene.

Høyre er normalt sterkere i kommune- enn i stortingsvalg. Men når Høyres nivåer på stortingsmålingene er så høye som de har vært i den senere tid, blir forskjellen mindre når byråene spør om begge typer valg. Så langt i 2010-2011 er Høyres kommunevalgmålinger i snitt seks prosent sterkere enn stortingsmålingene. Når Høyres stortingsmålinger har vært rundt 27, har forskjellen vært marginal.

Arbeiderpartiet er ofte sterkest på spørsmål om stortingsvalg. I 2010-2011 har forskjellen hittil vært liten - i snitt har kommunevalgmålingene vært tre prosent lavere enn stortingsmålingene.

Senterpartiet - stortings- vs kommunevalgmålinger

Nasjonale målinger der de samme velgerne spørres om partipreferanse ved hhv stortings- og kommunevalg. Sp K-2007: 8,0. Sp S-2009: 6,2.

S-måling K-måling K-måling i % av S-måling Medium/byrå K-måling publisert uke
5,4 6,4 119 TV2/Gallup 3/2010
3,9 6,1 156 TV2/Gallup 27/2010
4 6,5 163 TV2/Gallup 49/2010
5,4 7,7 143 TV2/Gallup 6/2011
4,7 7 149 Aftenposten/BT/Respons 7/2011

S-måling = Stortingsvalgmåling.
K-måling = Kommunevalgmåling.
BT = Bergens Tidende.

Høyre - stortings- vs kommunevalgmålinger

Nasjonale målinger der de samme velgerne spørres om partipreferanse ved hhv stortings- og kommunevalg. Høyre K-2007: 19,3. Høyre S-2009: 17,2.

S-måling K-måling K-måling i % av S-måling Medium/byrå K-måling publisert uke
22 25 114 TV2/Gallup 3/2010
26,5 27,1 102 TV2/Gallup 27/2010
26,5 27,3 103 TV2/Gallup 49/2010
27,2 27,4 101 TV2/Gallup 6/2011
23,1 25,4 110 Aftenposten/BT/Respons 7/2011

S-måling = Stortingsvalgmåling.
K-måling = Kommunevalgmåling.
BT = Bergens Tidende.

Arbeiderpartiet - stortings- vs kommunevalgmålinger

Nasjonale målinger der de samme velgerne spørres om partipreferanse ved hhv stortings- og kommunevalg. Ap K-2007: 29,6. Ap S-2009: 35,4.

S-måling K-måling K-måling i % av S-måling Medium/byrå K-måling publisert uke
31,8 31,9 100 TV2/Gallup 3/2010
28,3 25,9 92 TV2/Gallup 27/2010
27,7 25,4 92 TV2/Gallup 49/2010
26,9 28,7 107 TV2/Gallup 6/2011
29,2 26,8 92 Aftenposten/BT/Respons 7/2011

S-måling = Stortingsvalgmåling.
K-måling = Kommunevalgmåling.
BT = Bergens Tidende.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp