Poll of polls

Har Frp passert toppen?

Publisert 31. desember 2015. Sist endret 31. desember 2015.

Åtte nasjonale stortingsmålinger ble publisert i desember 2015.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt november 35,1 22,0 16,3 3,9 6,1 4,9 4,3 4,1 2,0 1,4
Snitt desember 34,0 22,0 17,5 3,7 6,0 5,0 4,1 4,3 1,9 1,3
Endring -1,1 0,1 1,2 -0,2 -0,2 0,1 -0,2 0,2 -0,1 -0,1
Sterkeste 35,6 23,8 19,2 4,3 7,6 6,0 5,2 5,4 2,2 1,9
Svakeste 31,3 20,6 15,6 3,3 4,5 4,3 3,2 3,0 1,6 0,0
Sprik 4,3 3,2 3,6 1,0 3,1 1,7 2,0 2,4 0,6 1,9

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i november og i desember.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 -3,7 -1,2 3,1 0,1 0,3 -0,1 1,5 0,5 0,0 -0,1 1/12-2015
Norstat / NRK -0,9 -1,3 4,0 0,4 -0,2 -0,1 -0,8 0,1 -0,1 -0,9 2/12-2015
Norfakta / Nat. / KK -1,7 -1,0 1,6 -0,7 0,4 0,2 -0,7 0,2 0,4 -1,3 7/12-2015
Opinion / ANB 2,3 -3,1 3,0 -0,3 -0,7 0,2 -0,9 -0,7 0,4 -0,3 9/12-2015
Respons / Aftenp. / BT -1,0 0,9 -1,1 -0,4 0,2 0,3 -0,1 0,5 -0,3 1,0 10/12-2015
Sentio / DN 0,7 0,3 -1,6 0,6 0,1 -0,9 0,4 -0,3 0,6 0,2 16/12-2015
Ipsos / Dagbladet -2,1 0,9 -0,6 -0,2 1,4 0,1 -0,5 1,1 -0,8 1,0 18/12-2015
Norstat / VL -2,4 3,4 1,1 -0,5 -2,0 1,4 -0,3 -0,2 -0,7 0,1 29/12-2015
Snitt disse målingene -1,1 -0,1 1,2 -0,1 -0,1 0,1 -0,2 0,2 -0,1 0,0

1) Snittet i desember gir flertall for Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) med 87 mandater mot 82 for opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R).

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Desember 2015 63 75 84 82 89 1 8 38 69 78 76 54 85 45
November 2015 64 77 86 84 91 1 7 39 68 77 75 55 84 46
Oktober 2015 69 87 96 89 97 0 7 38 58 67 66 55 75 46
September 2015 70 87 96 89 97 0 7 39 58 67 66 56 75 47
August 2015 71 83 91 89 97 0 8 41 62 70 70 57 78 49
Juli 2015 73 88 96 89 96 0 7 39 59 67 66 54 74 46
Juni 2015 74 85 94 93 101 0 7 39 60 69 68 56 77 47
Mai 2015 73 84 93 92 100 0 7 41 61 70 69 58 78 49
April 2015 75 86 96 95 104 0 3 41 61 71 70 60 80 50
Mars 2015 77 89 99 98 106 0 2 41 60 70 68 59 78 49
Februar 2015 77 89 99 97 106 0 3 38 58 68 67 57 77 47
Januar 2015 77 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
Desember 2014 78 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
November 2014 76 87 98 96 104 0 3 40 60 71 68 59 79 48
Oktober 2014 72 83 91 89 97 0 3 44 67 75 75 60 83 52
September 2014 66 76 85 84 93 0 3 47 72 81 81 65 90 56
August 2014 66 77 86 84 92 0 3 47 72 81 80 64 89 55
Juli 2014 70 80 88 87 96 0 3 47 69 77 78 64 86 56
Juni 2014 67 77 86 85 94 0 3 46 71 80 80 64 89 55
Mai 2014 64 79 88 81 90 0 3 46 69 78 78 64 87 55
April 2014 65 75 85 83 92 0 1 49 74 84 83 68 93 58
Mars 2014 65 76 85 83 92 0 2 48 73 82 82 66 91 57
Februar 2014 63 74 83 81 90 0 2 51 75 84 84 69 93 60
Januar 2014 63 73 83 81 89 0 2 52 76 86 84 70 94 60
Desember 2013 64 74 84 82 91 0 1 50 75 85 84 69 94 59
November 2013 61 75 84 78 87 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Oktober 2013 61 75 84 77 86 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

2) Fremskrittspartiet er vinneren i desember med et pluss på månedssnittet med 1,2 prosentpoeng mot november – til 17,5 (16,3 i stv 2013). Dette er Frp's sterkeste måned siden juli 2012.

3) Øvrige partier i pluss på snittet mot november må måle endringen i promiller og knapt nok det: MDG har +0,23 (fra 4,07 til 4,30) – KrF +0,09 (fra 4,90 til 4,99) – Høyre +0,07 (fra 21,97 til 22,04).

4) Arbeiderpartiet har størst minus mot november med 1,1 prosentpoeng (fra 35,12 til 34,0). Snittet på 34 pst er det laveste siden mai 2014.

5) Arbeiderpartiet har denne høsten snitt på 36,4 (oktober) – 35,1 (november) – 34,0 (november). Årsakene til nedkjølingen er særlig at plussforholdet mot Frp er snudd til et nullforhold, og at Ap's pluss mot Høyre er redusert.

6) Stortingsvalget 2017 kan bli avgjort av utvekslingen Ap vs Frp og Ap vs Høyre. Skal Støre bli statsminister, bør han sikre seg et sterkere bytteforhold mot regjeringspartiene enn han har ved utgangen av 2015. Utvekslingen mellom Ap og regjeringspartiene vil bli fulgt tett på disse nettsidene frem mot valget.

7) Høyres snitt på stortingsmålingene denne høsten har vært 22,9 (oktober) – 22,0 (november) – 22,0 (desember).

8) Høyre har i høst svekket sitt bytteforhold mot Frp. Høyre var iflg Respons (for Aftp/BT) i netto pluss mot Frp med 44.000 i oktober. I desember var dette snudd til et pluss for Frp på 30.000. Svingningen blir rundt 75.000, svarende til ca. 2,5 prosentpoeng pluss for Frp og tilsvarende minus for Høyre.

9) Årsaken til at Høyres nedgang ikke har vært større enn et knapt prosentpoeng siden oktober tross et betydelig svekket bytteforhold mot Frp, er først og fremst at statsministeren har redusert sitt minus mot Støres parti. Høyre har også styrket seg noe i andre segmenter, bl.a. ved sterkere mobilisering av hjemmesittere fra 2013 enn i første halvår.

10) Høyres netto minus mot Arbeiderpartiet hos Respons (for Aftp/BT) har denne høsten vært 57.000 (oktober) – 26.000 (november) – 19.000 (desember). For Høyre er dette et styrket bytteforhold på nesten 40.000 – svarende til over ett prosentpoeng pluss for H og tilsvarende minus for Ap.

11) Fremskrittspartiets snitt på de fire sist publiserte målingene i desember var 17,6 (Rsp/Aftp/BT, Sentio/DN, Ipsos/Dgbl, Norstat/VL). Partiets snitt på de tilsvarende målingene medio og ultimo november var 18,1. Dette reiser spørsmålet om Fremskrittspartiet nå kan ha passert toppen. Se også tabell under om endringene på disse fire målingene i desember, sammenlignet med november.

12) På den andre siden fikk Frp sin sterkeste måling i denne stortingsperioden så sent som 29. desember med 19,2 hos Norstat for Vårt Land – som er Frp's sterkeste måling hos VL siden mai 2013. Hvis Norstat har truffet, kan Frp ha et ytterligere potensiale for vekst. Et svar på spørsmålet om Frp kan ha nådd toppen får vi i løpet av januar.

13) Endringene denne høsten er også merkbar for de øvrige partiene. Fire partier har i desember et snitt innenfor en avstand til sperregrensen på under ett prosentpoeng (i parentes snittet i november): SV 3,70 (3,89) – V 4,10 (4,27) – MDG 4,30 (4,07) – KrF 4,99 (4,90). Spørsmålet om noen partier, og eventuelt hvilke, som faller under sperregrensen i 2017 kan også bli utslagsgivende for hvem som skal styre Norge 2017–2021.

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75
okt.14 39,17 70
nov.14 34,1 61
des.14 33,76 60
jan.15 33,96 61
feb.15 32,44 58
mar.15 33,22 60
apr.15 34,06 61
mai.15 35,96 63
jun.15 34,8 60
jul.15 35,5 60
aug.15 36,45 65
sep.15 35,51 60
okt.15 34,94 58
nov.15 38,23 68
des.15 39,5 71

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02
okt.14 48,31 45,7 2,61
nov.14 44,73 49,35 -4,62
des.14 43,85 50,39 -6,54
jan.15 43,85 50,59 -6,74
feb.15 42,42 51,46 -9,04
mar.15 43,2 50,9 -7,7
apr.15 44,67 48,71 -4,04
mai.15 45,73 47,34 -1,61
jun.15 44,64 48,09 -3,45
jul.15 45,2 46,97 -1,77
aug.15 45,84 46,07 -0,23
sep.15 46,39 46,05 0,34
okt.15 45,71 47,18 -1,47
nov.15 47,4 45,15 2,25
des.15 48,59 43,65 4,94

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R) – mandater

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SVG+MDG+R
des.15 87 82
nov.15 84 85
okt.15 75 94
sep.15 77 92
aug.15 82 87
jul.15 77 92
jun.15 77 92
mai.15 80 89
apr.15 80 89
mar.15 78 91
feb.15 77 92
jan.15 79 90
stv 2013 96 73

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53
okt.14 3,57 3,64
nov.14 3,87 3,53
des.14 3,75 3,53
jan.15 3,74 3,36
feb.15 3,91 3,64
mar.15 3,64 3,32
apr.15 3,64 3,99
mai.15 3,59 4,13
jun.15 3,47 4,44
jul.15 4,3 4,27
aug.15 3,98 4,74
sep.15 4,12 4,75
okt.15 4,21 4,21
nov.15 3,89 4,07
des.15 3,7 4,3

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4
R 76 64 71 70 72 57 77 69 78
SV 77 71 69 62 59 64 58 62 58
Ap 93 88 89 87 87 88 85 80 80
Sp 79 74 77 68 73 76 74 82 76
V 80 70 71 63 57 56 55 60 58
KrF 79 77 85 77 74 77 74 73 74
H 89 84 84 78 68 64 72 71 70
Frp 80 68 73 75 58 54 61 65 77
MDG 81 70 67 72 76 66 76 67 62

Fire sist publiserte i desember 2015 – endring mot tilsvarende i november

R SV MDG Ap Sp V KrF H Frp
Rsp/Aftp/BT -0,3 -0,4 0,5 -1 0,2 -0,1 0,3 0,9 -1,1
Sentio/DN 0,6 0,6 -0,3 0,7 0,1 0,4 -0,9 0,3 -1,6
Ipsos/Dgbl -0,8 -0,2 1,1 -2,1 1,4 -0,5 0,1 0,9 -0,6
Norstat/VL -0,7 -0,5 -0,2 -2,4 -2 -0,3 1,4 3,4 1,1
Snitt -0,3 -0,1 0,3 -1,2 -0,1 -0,1 0,2 1,4 -0,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp