Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Frp ned 20 pst fra stortings- til kommunemålinger

Publisert 14. februar 2011. Sist endret 14. februar 2011.

Så langt i 2010-2011 er det publisert fem nasjonale målinger der de samme velgerne er spurt om stemmegivning ved både stortings- og kommunevalg, fire fra TV2 / TNS Gallup og en fra Aftenposten / Bergens Tidende / Respons.

Sees Fremskrittspartiets nivå på kommunevalgmålingene i forhold til partiets nivå på stortingsvalgmålingene, ser vi at snittet av disse fem blir 81 pst. Frp's nivå når de samme velgerne spørres om begge valg, er dermed knapt 20 pst lavere på spørsmål om kommunevalg.

De to siste - begge publisert februar 2011 - har 74 pst (TV2) og 82 pst (Aftenposten/Bergens Tidende). Dette gir hhv 26 pst og 18 pst lavere nivå for Fremskrittspartiet på kommunevalg-spørsmål enn på stortingsvalg-spørsmål.

Fremskrittspartiet - stortings- vs kommunevalgmålinger

Nasjonale målinger der de samme velgerne spørres om partipreferanse ved hhv stortings- og kommunevalg. Frp K-2007: 17,5. Frp S-2009: 22,9.

S-måling K-måling K-måling i % av S-måling Medium/byrå K-måling publisert uke
22,7 17,5 77 TV2/Gallup 3/2010
22 20 91 TV2/Gallup 27/2010
23,7 19,4 82 TV2/Gallup 49/2010
21,6 16 74 TV2/Gallup 6/2011
23,8 19,4 82 Aftenposten/BT/Respons 7/2011

S-måling = Stortingsvalgmåling.
K-måling = Kommunevalgmåling.
BT = Bergens Tidende.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp