Poll of polls

Valget i regionene

Publisert 13. oktober 2015. Sist endret 13. oktober 2015.

1) Tabellene gjelder kommunevalget i regionene (stemmetall pr. 5. oktober).

2) Arbeiderpartiet gjorde det relativt sett skarpest på Vestlandet, motsatt i den sørsøstlige delen av landet der partiet var i minus mot 2011.

3) Høyre gjorde det relativt sett sterkest i Oslo og Akershus der partiets landsatendens var ca 25 pst.

4) Senterpartiet gjorde det skarpt, og kunne – relativt sett – notere størst vekst i sør.

5) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Kommunevalget i Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

2015 2015 % 2011 2011 % Endring pst
Ap 76187 34,61 75018 32,83 5
H 42679 19,39 52953 23,17 -16
Frp 20454 9,29 31501 13,79 -33
Sp 20555 9,34 17561 7,69 21
V 9786 4,45 9132 4,00 11
KrF 5866 2,66 6653 2,91 -8
MDG 4412 2,00 935 0,41 390
SV 13217 6,00 11146 4,88 23
R 10893 4,95 7063 3,09 60
ANDRE 16108 7,32 16530 7,23 1
SUM 220157 228492 -4

Kommunevalget i Midt-Norge

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal

2015 2015 % 2011 2011 % Endring pst
Ap 113322 34,66 111389 33,15 5
H 54102 16,55 70775 21,06 -21
Frp 27078 8,28 37680 11,21 -26
Sp 50283 15,38 39043 11,62 32
V 18976 5,80 22023 6,55 -11
KrF 17245 5,27 19645 5,85 -10
MDG 11606 3,55 2775 0,83 330
SV 13701 4,19 14303 4,26 -2
R 2956 0,90 3359 1,00 -10
ANDRE 17724 5,42 15049 4,48 21
SUM 326993 336041 -3

Kommunevalget på Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

2015 2015 % 2011 2011 % Endring pst
Ap 151824 30,21 128680 25,57 18
H 108106 21,51 147225 29,25 -26
Frp 57153 11,37 66707 13,25 -14
Sp 45478 9,05 36107 7,17 26
V 28474 5,67 33308 6,62 -14
KrF 44557 8,87 44783 8,90 0
MDG 18879 3,76 4270 0,85 343
SV 21627 4,30 17078 3,39 27
R 5303 1,06 6967 1,38 -24
ANDRE 21145 4,21 18152 3,61 17
SUM 502546 503277 0

Kommunevalget på Sørlandet

Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark

2015 2015 % 2011 2011 % Endring
Ap 65948 30,93 61826 28,37 9
H 39914 18,72 50593 23,22 -19
Frp 23584 11,06 28770 13,20 -16
Sp 17716 8,31 13265 6,09 37
V 11445 5,37 14489 6,65 -19
KrF 25753 12,08 26082 11,97 1
MDG 6927 3,25 1619 0,74 337
SV 6476 3,04 7064 3,24 -6
R 3506 1,64 2358 1,08 52
ANDRE 11915 5,59 11845 5,44 3
SUM 213184 217911 -2

Kommunevalget i Innlandet

Hedmark og Oppland

2015 2015 % 2011 2011 % Endring
Ap 74702 41,56 77813 41,82 -1
H 23232 12,92 31781 17,08 -24
Frp 8260 4,60 11825 6,35 -28
Sp 31544 17,55 24499 13,17 33
V 7287 4,05 9352 5,03 -19
KrF 3935 2,19 4724 2,54 -14
MDG 5179 2,88 1064 0,57 404
SV 6497 3,61 7601 4,08 -12
R 1587 0,88 972 0,52 69
ANDRE 17524 9,75 16448 8,84 10
SUM 179747 186079 -3

Kommunevalget rundt Oslofjorden

Vestfold, Buskerud, Østfold

2015 2015 % 2011 2011 % Endring pst
Ap 124171 34,48 127532 34,40 0
H 98614 27,38 115930 31,27 -12
Frp 40647 11,29 44176 11,91 -5
Sp 24661 6,85 22193 5,99 14
V 16350 4,54 19706 5,31 -15
KrF 16261 4,52 16621 4,48 1
MDG 13925 3,87 1605 0,43 793
SV 9873 2,74 10825 2,92 -6
R 3689 1,02 2798 0,75 36
ANDRE 11950 3,32 9384 2,53 31
SUM 360141 370770 -3

Kommunevalget i Oslo-regionen

Oslo og Akershus

2015 2015 % 2011 2011 % Endring pst
Ap 183016 31,04 185383 31,81 -2
H 187752 31,84 209475 35,95 -11
Frp 49464 8,39 54900 9,42 -11
Sp 12951 2,20 10714 1,84 19
V 39518 6,70 44045 7,56 -11
KrF 16651 2,82 16649 2,86 -1
MDG 40684 6,90 9595 1,65 319
SV 27234 4,62 30650 5,26 -12
R 19168 3,25 13846 2,38 37
ANDRE 13175 2,23 7462 1,28 74
SUM 589613 582719 1

Johan Giertsen

Del på Facebook