Poll of polls

Valget i pluss/minus 50.000 innbyggere

Publisert 13. oktober 2015. Sist endret 13. oktober 2015.

1) Tabellene angir kommunevalget i summen av fjorten kommuner med over 50.000 innbyggere og summen av de øvrige kommunene med færre enn 50.000 innbyggere.

2) Inndelingen av kommunene etter størrelse beror på SSBs befolkningsstatistikk pr. 30. september 2013. Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

3) Arbeiderpartiets fremgang var omtrent den samme i begge gruppene.

4) Høyres fall var relativt sett størst i de største kommunene. Sees det bort fra Bergen Høyre, var partiets minus i de øvrige tretten kommunene med over 50.000 innbyggere nær landssnittet.

5) Venstre gjorde det relativt sett skarpest i de største kommunene.

6) KrF fikk et marginalt pluss i de største kommunene. I de mindre kommunene var KrF i et mindre minus.

7) SV og Rødt gjorde det relativt sett skarpest i de større kommunene.

Kommunevalget – kommuner over 50.000 innbyggere

2015 2015 % 2011 2011 %
Ap 306327 33,4 292899 31,9
H 255103 27,8 318658 34,7
Frp 79073 8,6 90525 9,9
Sp 15472 1,7 12573 1,4
V 55323 6,0 60978 6,6
KrF 40516 4,4 39778 4,3
MDG 58846 6,4 16084 1,8
SV 45792 5,0 43851 4,8
R 30428 3,3 24034 2,6
Andre 30271 3,3 18381 2,0
SUM 917151 917761

Omfatter disse fjorten kommunene: Bergen,Oslo,Kristiansand, Bærum,Trondheim,Skien,Oslo,Stavanger,Sandnes, Drammen,Sarpsborg,Fredrikstad,Skedsmo,Asker

Kommunevalget – kommuner under 50.000 innbyggere

2015 2015 % 2011 2011 %
Ap 482843 32,7 474742 31,5
H 299296 20,3 360074 23,9
Frp 147567 10,0 185034 12,3
Sp 187716 12,7 150809 10,0
V 76513 5,2 91077 6,0
KrF 89752 6,1 95379 6,3
MDG 42766 2,9 5779 0,4
SV 52833 3,6 54816 3,6
R 16674 1,1 13329 0,9
Andre 79270 5,4 76489 5,1
SUM 1475230 1507528

Johan Giertsen

Del på Facebook