Poll of polls

Høyre eller Sp nest størst i Oppland?

Publisert 12. februar 2011. Sist endret 14. februar 2011.

Gudbrandsdølen Dagningen publiserte 11. februar både stortings- og kommunevalgmåling for Oppland, opptatt av Markedsinfo. Hovedinntrykkket av målingene er ikke overraskende, landstendensen tatt i betraktning.

I tolv av kommunene i Oppland stilte Fremskrittspartiet ikke liste i K-2007. Disse kommunene leverte knapt 23% av stemmene ved kommunevalget i fylket. Tilsvarende for Høyre var seks kommuner og 12% av stemmene.

Det er f.t. ikke klart hvor mange lister partiene vil stille i høstens valg. Hvis antall lister i f.eks. Oppland blir omtrent som i 2007, må det spørres om hensiktsmessigheten av en kommunevalgmåling for fylket som helhet. Flere av de intervjuede har da fått anledning til å oppgi preferanse for et parti som trolig ikke vil stille i den intervjuedes kommune. Målingen må derfor tolkes med den største varsomhet, bl.a. fordi Frp og Høyre kan være overvurdert av nevnte grunn.

Gudbrandsdølen Dagningens politiske redaktør reiser i sin kommentar spørsmålet om Høyre kan komme til å gjøre Senterpartiet "rangen stridig som Opplands nest største". Antall lister Høyre klarer å stille, kan bli avgjørende for om Høyre eller Sp blir nest størst i kommunevalget i Oppland som helhet. I fylkestingsvalget har samtlige av fylkets velgere tilgang på listene til bl.a. alle stortingspartiene, og der er det f.t. åpent om Høyre eller Sp blir nest størst bak Arbeiderpartiet.

Målingen er tatt opp mandag 7 - onsdag 9 februar. Kirkeasylantene i Oslo domkirke preget deler av nyhetsbildet disse dagene. Gitt nivåene på stortingsmålingen til Gudbrandsdølen Dagningen / Markedsinfo, synes det usikkert om denne saken har hatt betydning blant velgerne i Oppland, i hvert fall er det ingen tydelige utslag som skulle tilsi dette.

Kommuner der Fremskrittspartiet ikke stilte ren liste K-2007

Kommune Godkjente stemmer
Lesja 1061
Skjåk 1228
Lom 1134
Vågå 1827
N. Fron 2552
S. Fron 1358
Øyer 2160
Gausdal 2872
S. Land 2454
Etnedal 730
V. Slidre 1063
Vang 774
19213

Dette utgjør 23% stemmene Oppland K-2007.

Kommuner der Høyre ikke stilte ren liste K-2007

Kommune Godkjente stemmer
Skjåk 1228
Lom 1134
Vågå 1827
Gausdal 2872
S. Land 2454
V. Slidre 1063
10578

Dette utgjør 12% av stemmene Oppland K-2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner