Poll of polls

Kjølte byråene Ap for mye ned?

Publisert 7. oktober 2015. Sist endret 7. oktober 2015.

1) Arbeiderpartiet fikk 33,6 pst i fylkestingsvalget – pluss fire promille mot 2011.

2) Arbeiderpartiet fikk 33,0 pst i kommunevalget – pluss tretten promille mot 2011.

3) Siste landsmåling fra hvert byrå hadde Ap på 29,8 (Respons/Aftp/BT, 12. sep) – 31,8 (TNS Gallup/TV2, 12. sep) – 31,1 (InFact/VG, 12. sep) – 30,5 (Norstat/NRK, 9. sep) – 32,0 (Norfakta/Nat/KK, 5. sep). Snittet av disse blir 31,0.

4) Vår nasjonale poll of polls kommunevalget basert på lokale målinger avsluttet med Ap på 31,6 pst.

5) Lokale målinger publisert 31. aug – 6. sep antydet 32,4 pst for Ap med vår beregningsmåte. Lokale målinger 7. sep – 13. sep antydet 30,9 pst for Ap. Dette illustrerer nedkjølingen av Støres parti på lokale målinger i sluttfasen.

5) Sett i lys av resultatet på 33 pst, blir spørsmålet om byråene kjølte Ap mer ned enn det var grunnlag for. Til tross for at avviket mellom målinger og valg for Ap ikke var stort, er det grunn til å antyde mulige årsaker til forskjellen:

(i) Demobilisering av velgermassen: Svarprosenten på landsmålingene til Respons og TNS Gallup var i valgkampen 75–80 pst. Valgdeltakelsen i kommunevalget var 59,9 og 55,8 i fylkestingsvalget.

Det er mulig, kanskje sannsynlig, at demobiliseringen ikke var forholdsmessig "riktig" mellom partiene, f.eks. ved at demobiliseringen av Ap's sympatisører kan ha vært relativt lavere enn for andre partier.

(ii) Uriktig opplysning om stemmegivning i referansevalget: I kommuner der Ap gikk sterkt frem. bl.a. Bergen, kan noen velgere ha ønsket å være på "vinnerlaget", ved – uriktig – å opplyse til byrået at de stemte Ap i 2011 eller 2013. Hvis relativt sett flere velgere opplyste at de stemte Ap i referansevalget enn partiets resultat i dette, vil det normalt føre til nedvekting.

På siste måling i Bergen fra Respons for Bergens Tidende var det f.eks. 32,5 pst av respondentene som opplyste at de stemte Ap i stv 2013. Partiets resultat i dette valget var 25,6. Dette førte til (kraftig) nedvekting. Byråene kan ikke vite om et tilfelle som dette er et skjevutvalg eller ikke.

Vekting vil erfaringsmessig gi klart mer treffsikre målinger enn om byråene hadde publisert råtall. At opp- eller nedvekting i noen tilfeller kan bli uforholdsmessig, kan ikke begrunne at byråene generelt bør opphøre med å vekte mot et referansevalg.

(iii) Forhånds- vs valgtingsstemmer: Med en så stor andel av stemmene som nå avgis på forhånd, er det mulig at målingene i slutten av en valgkamp vil være nærmere valgtingsstemmene enn valgresultatet som helhet.

For Ap var både lokale og nasjonale målinger i sluttfasen nærmere partiets andel av valgtingsstemmene i kommunevalget (32,3) enn valgresultatet (33,0).

Det samme var tilfellet med fylkestingsvalget (Ap 34,3 på forhånd vs 32,8 på valgtinget). Vår nasjonale poll of polls for fylkestingsvalget, der grunnlaget i hovedsak var målinger i siste uke, hadde et avvik for Ap på tre promille mot partiets andel av valgtingsstemmene.

(iv) Ap styrket seg i innspurten: En av flere årsaker til at Ap gjorde det skarpere enn målingene kan også ha vært at partiet styrket seg etter at byråene hadde gjort sine siste intervjuer. Desto flere velgere som avgjorde sitt partivalg siste helg og valgdagen, desto vanskeligere for byråene å treffe blink.

6) Skulle noen av våre lesere ha synspunkter på relasjonen mellom målinger og valg i år, skal vi med glede gi spalteplass.

7) Tabellen angir fylkenes prosenandel av Arbeiderpartiets nasjonale stemmetall i valgene 2009 – 2015.

Fylke S2009 F2011 S2013 F2015
Oslo 11,9 13,8 12,1 13,8
Akershus 10,7 10,5 10,4 10,4
Hordaland 8,6 8,3 8,1 10,0
Sør-Trøndelag 7,0 7,5 7,4 7,3
Rogaland 6,2 7,1 6,2 7,2
Østfold 6,2 6,3 6,3 6,0
Hedmark 5,4 5,2 5,6 5,0
Buskerud 5,6 5,4 5,4 5,0
Nordland 5,4 4,9 5,3 4,7
Vestfold 4,7 4,5 4,7 4,6
Oppland 5,0 4,8 5,0 4,4
Telemark 4,1 3,9 4,1 3,8
Møre og Romsdal 4,5 3,8 4,1 3,4
Nord-Trøndelag 3,3 3,4 3,7 3,1
Troms 3,3 2,9 3,1 3,0
Vest-Agder 2,6 2,4 2,7 2,6
Aust-Agder 2,0 1,8 2,0 2,0
Finnmark 1,8 1,6 1,7 1,9
Sogn og Fjordane 1,8 1,8 2,0 1,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode