Poll of polls

Høyre – lokale målinger vs landsmålinger

Publisert 3. oktober 2015. Sist endret 3. oktober 2015.

1) Poll of polls kommunevalget på basis av lokale målinger var i år stabil for Høyre. Partiet var en uke over 25 pst (25,2 i uke 25), men ble ellers notert på i hovedsak lav 24 og 23. Valgdagen var Høyre på 23,3 pst på poll of polls.

2) Resultatet for statsministerens parti i kommunevalget ble en promille lavere enn poll of polls – 23,2.

3) På den annen side var landsmålingene om kommunevalg i hovedsak bedre for Høyre enn nivået på lokale målinger.

4) Landsmålingene gikk for Høyre i retning av 27 pst (første kvartal) og 26 pst (andre kvartal). Gitt lokale målinger, var det for Høyre aldri grunnlag for landsmålingenes nivåer på 26–27 pst i første halvår.

5) Landsmålingene de siste fem ukene av valgkampen antydet også med et snitt på 25,5 i uke 33 vs 23,5 i uke 37 et gjennomgående noe høyere nivå enn lokale målinger.

6) Tabellen gjelder fylkenes prosentandeler av Høyres nasjonale stemmetall i valgene 2009 – 2015. Relativt sterke valg for Høyre i Oslo og Akershus førte til at mer enn hver tredje av partiets stemmer nasjonalt ble levert i disse to fylkene, mot 30 pst i 2009 – knapt 32 pst i 2011 – 28 pst i 2013 – 35,3 pst i 2015.

Fylke S2009 F2011 S2013 F2015
Oslo 15,1 17,9 13,7 19,7
Akershus 15,0 14,8 14,3 15,6
Hordaland 11,7 10,3 11,8 9,2
Rogaland 9,6 9,0 9,5 9,0
Buskerud 6,0 6,3 5,7 6,3
Vestfold 5,6 5,7 5,4 6,0
Sør-Trøndelag 4,9 5,1 5,1 5,0
Østfold 4,8 4,8 5,2 4,6
Nordland 3,2 3,5 3,7 3,7
Møre og Romsdal 4,8 3,9 4,9 3,7
Vest-Agder 3,5 3,0 3,5 3,3
Telemark 2,7 2,8 2,8 2,3
Troms 2,3 2,6 2,6 2,2
Oppland 2,5 2,3 2,7 2,2
Hedmark 2,4 2,3 2,7 2,1
Aust-Agder 2,1 2,1 2,1 1,8
Sogn og Fjordane 1,5 1,4 1,5 1,2
Nord-Trøndelag 1,4 1,2 1,5 1,1
Finnmark 0,9 1,0 1,1 0,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H