Poll of polls

SV 638 stemmer fra sperregrensen

Publisert 3. oktober 2015. Sist endret 3. oktober 2015.

1) KMDs resultatsider hadde 2. oktober registrert 2.235.163 opptalte stemmer i fylkestingsvalget, hvorav 28.000 blanke. Antall forkastete stemmer var ikke opplyst.

2) Gitt at fylkestingsvalget var et stortingsvalg, må det antas at sperregrensen ville blitt beregnet på bakgrunn av sum godkjente stemmer.

3) Forutsatt at godkjente stemmer pr. 2. oktober er opptalte stemmer fratrukket blanke, blir beregningsgrunnlaget for sperregrensen (hvis det var stortingsvalg) på 2.207.613. Dette tallet kan bli endret når det endelige valgoppgjøret foreligger.

4) SV er pr. 2. oktober oppført med 88.942 stemmer i fylkestingsvalget, som svarer til 4,028 pst av de 2.207.163 godkjente stemmer.

5) Gitt dette, ville sperregrensen vært på 88.304 stemmer. SVs margin blir 638.

6) I stortingsvalget 2017 vil det pga høyere valgdeltakelse bli avgitt flere stemmer enn i årets fylkestingsvalg, men SVs resultat illustrerer hvilken neglebiter kampen mot sperregrensen kan bli.

7) Tabellen angir fylkenes andel av SVs nasjonale stemmetall i valgene 2009 – 2015.

Fylke S2009 F2011 S2013 F2015
Oslo 20,0 20,1 18,9 19,6
Hordaland 8,8 9,3 12,2 12,5
Akershus 10,2 10,9 9,7 9,5
Sør-Trøndelag 7,7 7,4 8,6 7,8
Rogaland 6,4 5,8 6,8 6,1
Nordland 6,0 5,5 6,0 5,9
Troms 3,8 3,9 4,9 4,5
Hedmark 4,3 3,9 3,8 3,7
Vestfold 5,1 4,2 4,5 3,6
Buskerud 3,9 3,8 3,5 3,5
Nord-Trøndelag 2,8 3,3 2,2 3,4
Møre og Romsdal 3,2 3,5 3,0 3,2
Østfold 3,9 3,6 3,2 3,2
Telemark 3,0 3,2 2,8 2,9
Oppland 3,2 3,3 2,7 2,7
Finnmark 1,8 1,9 1,7 2,2
Vest-Agder 2,2 2,2 2,2 2,2
Sogn og Fjordane 2,1 2,2 1,8 1,9
Aust-Agder 1,6 2,0 1,4 1,5
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV