Poll of polls

Fylkestingsvalget: Ap kjølte ned

Publisert 12. september 2015. Sist endret 13. september 2015.

1) Et stort antall målinger i fylker om stemmegivning ved fylkestingsvalg er publisert i år. En nasjonal måling om fylkestingsvalget ble verken publisert i 2011 eller i år – men vi har hatt en beregning av et mulig nasjonalt nivå, uke for uke. Vi minner om feilkildene ved denne typen beregninger, bl.a. feilmarginer ved målingene.

2) Poll of polls fylkestingsvalget 2015 avsluttes lørdag 12. september (med mindre en ny fylkesmåling mot formodning skulle bli publisert). Vi har inne seksten fylker med 86 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2011.

3) Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) fikk 50,9 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2011. Siste dag med poll of polls fylkestingsvalget er nivået 46,4.

4) Venstresiden (Ap+Sp+SV+R) fikk 45,1 pst i 2011. Siste dag med poll of polls fylkestingsvalget er nivået 46,1 – tre promille svakere enn borgerlig side.

5) MDG har vokst fra 1,3 pst i 2011 til 5,0 på årets poll of polls fylkestingsvalget. Konstitueringen av fylkestingene vil vise hvor reell MDGs "blokkuavhengighet" er.

6) Beregningen av et mulig nasjonalt nivå har pluss mot 2011 for tre partier – MDG, Sp, R.

7) De øvrige partiene er i minus mot 2011, størst for Høyre.

8) Høyre gjør det normalt skarpere i kommunevalg enn i fylkestingsvalg, men årets poll of polls i sistnevnte er 1,5 prosentpoeng sterkere enn i kommunevalget (24,8 vs 23,3). Et spørsmål er om denne forskjellen delvis kan tilskrives metodeforskjeller mellom byråene, bl.a. ved at InFact spiller en større rolle i lokale målinger om kommunevalg enn i målinger om fylkestingsvalg.

9) Arbeiderpartiet hadde et sterkt første halvår, og fikk sitt toppnivå på poll of polls fylkestingsvalget i uke 14 med 39,2 pst. Vi hadde da fjorten fylker inne i beregningen som dekket 72 pst av stemmene i ftv 2011.

10) Arbeiderpartiet gikk inn i august med 37,2 pst på vår beregning, og har så kjølt ned fire prosentpoeng til 33,1 pst – en promille under partiets resultat i fylkestingsvalget 2011.

11) De seks prosentpoengene som Ap har kjølt fra uke 14 til 37, er fordelt jevnt på flere partier:

+1,8 for MDG

+1,1 for H og Frp

+1 for Sp

+0,7 for R

+0,2 for SV

12) Så vil tallene som ruller over skjermene mandag kveld vise om disse nivåene er nær sannheten i fylkestingsvalget 2015 (endring mot 2011 i parentes):

Ap 33,1 (-0,1)

H 24,8 (-2,8)

Frp 11,1 (-0,7)

SV 4,2 (-0,1)

Sp 6,8 (+0,5)

KrF 5,5 (-0,3)

V 5,1 (-0,6)

MDG 5,0 (+3.7)

R 2,1 (+0,4)

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap