Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Ny tabell: Poll of polls – dag for dag

Publisert 5. september 2015. Sist endret 5. september 2015.

1) Vi har i dag lagt ut på kommuneforsiden en ny tabell, "Poll of polls kommunevalget 2015 – dag for dag".

2) Tabellen angir partienes nivåer iht lokale målinger og vår beregningsmåte, som er beskrevet på OM-siden.

3) Landsmålingene vil naturlig nok ofte variere fordi nye utvalg intervjues. Poll of polls vil ha jevnere kurver der partiene enten ligger i hovedsak stabilt (f.eks. KrF og Venstre på dag til dag-tabellen), eller er i gradvis oppvarming (f.eks. Senterpartiet), eller i gradvis nedkjøling (f.eks. Arbeiderpartiet).

4) Retningen på denne tabellen vil svare til retningen på landsmålingene. Snittet av landsmålingene i uke 36 har f.eks. vært 31,8 for Arbeiderpartiet (31,65 i kvlg 2011). Vår poll of polls sier for Ap 32,9 i dag 5. september – men husk da at målingene i vårt materiale vil være spredt over en lengre periode enn opptakstidspunktene for ferske landsmålinger, vi dekker ikke hele landet (en landsmåling dekker i prinsippet 100 pst av de stemmeberettigede), og målingene vi har notert vil være fra ulike byråer.

5) Et spørsmål vil da bli om Ap på vår beregning bygget på lokale målinger vil kjøle videre ned mot snittet på landsmålingene på f.t. 32 minus, eller om nedkjølingen stanser nå. Allerede tidlig i neste uike vil vi få en antydning om svaret.

6) Hvis det skulle skje brå endringer i velgernes vandringer, vil en fersk landsmåling kunne treffe bedre enn poll of polls. Men i roligere tider som nå, vil vi i all beskjedenhet tillate oss å hevde at poll of polls gir et ganske treffsikkert uttrykk for utviklingen i valgkampen – også utviklingen i ulike fylker, regioner og kommunetyper.

7) Beregningen bygger pr. lørdag 5. september på målinger i 153 kommuner som samlet leverte 74,6 pst av stemmene i kommunevalget 2011.

8) Vi vet at det i neste uke vil bli publisert målinger i kommuner som hittil ikke har vært målt i 2014/2015. Når vi setter strek neste helg, vil vi ha dekket kommuner med mer enn 75 pst av stemmene for fire år siden.

9) I kommuner med flere målinger publisert innenfor en periode på inntil tre dager, vil kommunen inngå i beregningen med snittet av målingene (f.eks. Bergen med tre målinger 4. og 5. september).

10) Siste uke i valgkampen vil bli preget av en flodbølge av målinger. Vi skal gjøre vårt beste for å få alle med. Skulle noen savne en måling i våre oversikter, setter vi stor pris på å bli varslet på epost.

11) Vi vil med dette også rette en hjertelig takk til redaktører og journalister i et stort antall medier som viser en helt usedvanlig velvilje når vi spør om bakgrunnstall og hvilke målinger som kan komme i nær fremtid.

12) Siste uke av en valgkamp etterfulgt av valgdagen er folkestyrets høydepunkt og en fest for alle som er glad i landet og demokratiet vårt. Vi ønsker kandidater og partier lykke til i innspurten av valgkampen !

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no