Poll of polls

Snitt BT/BA Bergen: Hårfint rødgrønt

Publisert 4. september 2015. Sist endret 5. september 2015.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende – opptatt 31. august til 2. september – publisert 4. september. Vi retter en hjertelig takk til Bergens Tidende for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Målingen gir flertall for Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) med 35 av 67 representanter.

2) Forrige måling i Bergen med borgerlig flertall ble publisert 11. oktober 2014.

3) Bergen har deretter hatt tolv målinger med rødgrønt flertall på målingene.

4) Sammenlignet med Respons' undersøkelse for Bergens Tidende i forrige uke, er viktige endringer:

(i) Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2013 er ned fra 82 til 72. Gitt Ap's stemmetall i Bergen for to år siden (39.872), utgjør dette ca 4.000 færre lojale velgere.

(ii) Etter at Ap i Bergen har hatt tilnærmet null lekkasje til Høyre i lengre tid, er denne lekkasjen nå på knapt fire pst av Ap's 2013-velgere.

(iii) Høyres lojalitet mot stv 2013 har steget fra 50 for to uker siden til 53 forrige uke og 57 denne.

(iv) Venstres og Fremskrittspartiets lojalitet er opp, og lekkasjen til Ap er ned.

(v) Venstre så også gode tall på landsmålingen denne uken fra Respons for Aftenposten. Slik sett er det konsistens mellom Respons i Bergen og nasjonalt, men det gjenstår å se om Bergen Venstre makter å øke mot 2011 slik denne målingen antyder.

(vi) Respons noterte 27.000 borgerlige gjerdesittere på byråets tre målinger i Bergen i august. Denne uken er tallet 20.000. De fleste av disse har trolig falt ned på borgerlig side.

4) Retningen på flere av disse endringene har vi også sett på nasjonale målinger, men utslagene i Bergen er større.

5) Målingen i Bergen i uke 35 var stang inn for venstresiden. Spørsmålet i uke 36 er om dette er en stang inn-måling for borgerlig side.

6) Miljøpartiet De Grønne har iflg Respons lav lojalitet (51), men mobiliserer kraftig blant velgere som ikke stemte i 2013 (24 pst av de aktiviserte, flere enn Høyre).

7) En matrise med lav lojalitet og sterk mobilisering av hjemmesittere har vi sett for MDG på en del andre målinger, og er ofte ingen oppskrift på suksess. Spørsmålet om hvor stor MDGs mobiliseringsevne i dette valget egentlig er, kan avgjøre en rekke vippekommuner, bl.a. Oslo og Bergen.

8) Respons intervjuet mandag 31. august til og med onsdag 2. september. Byrået har 700 intervjuer i Bergen denne uken, mot normalt 600. Byrået økte antallet spurte med 100 den siste intervjudagen, etter å ha sett særlige utslag blant de spurte de to første intervjudagene.

9) InFact for Bergensavisen publiserte måling umiddelbart etter at Bergens Tidende la ut sin undersøkelse.

10) InFacts måling går i samme retning som Respons for MDG, Frp, Venstre og Ap – men for sistnevnte er utslaget mindre hos InFact. Forskjellene er størst for SV og Høyre.

11) Vi har med takk mottatt InFacts matrise fra journalist Geir Kvile i Bergensavisen. Lojaliteten mot stv 13 hos InFact: Ap 79 – Frp 58 – H 53 – KrF 62 – V 53 – SV 67 – Sp 55 – R 65 – MDG 70.

12) Målingene fra Respons og InFact viser at partimålinger vil variere, i lys av bl.a. metodeforskjeller mellom byråene og feilkilder ved undersøkelsene. Snittet mellom målingene gir et hårfint rødgrønt flertall med 34 av 67 representanter.

Respons for Bergens Tidende – lojalitet mot stv 2013

Mai: Respons for Bergen Høyre

sep/uke 36 aug/uke 35 aug/uke 34 aug/uke 33 jun.15 mai.15 apr.15
R 58 20 62 67 63 64 63
SV 39 66 56 52 67 50 58
Ap 72 82 76 79 77 84 75
Sp 20 52 70 32 30 31 64
V 59 30 51 45 34 50 66
KrF 63 60 69 59 63 68 79
H 57 53 50 50 54 63 54
Frp 58 43 40 41 46 53 60
MDG 51 55 55 61 69 58 64

Respons for Bergens Tidende – overganger til Ap av partienes 2013-velgere

Mai: Respons for Bergen Høyre

sep/uke 36 aug/uke 35 aug/uke 34 aug/uke 33 jun.15 mai.15 apr.15
Fra R 15 38 9 8 0 11 18
Fra SV 17 7 6 15 13 13 16
Fra Sp 13 11 16 19 36 49 11
Fra V 2 30 11 18 21 12 8
Fra KrF 2 5 3 0 10 9 6
Fra H 10 8 10 7 8 11 18
Fra Frp 5 11 0 10 8 6 3
Fra MDG 8 8 8 3 8 19 6

Respons for Bergens Tidende – overganger til H av partienes 2013-velgere

Mai: Respons for Bergen Høyre

sep/uke 36 aug/uke 35 aug/uke 34 aug/uke 33 jun.15 mai.15 apr.15
Fra SV 0 0 0 2 0 0 3
Fra Ap 4 1 2 0 3 3 2
Fra Sp 12 0 0 8 0 0 0
Fra V 5 5 7 8 3 2 0
Fra KrF 0 3 4 10 4 7 0
Fra Frp 9 3 20 11 17 22 15
Fra MDG 0 0 0 0 0 3 0

Respons for BT – andre overganger

I pst av "leverandørenes" 2013-velgere. Mai: Respons for Bergen Høyre

sep/uke 36 aug/uke 35 aug/uke 34 aug/uke 33 jun.15 mai.15
Ap til SV 2 1 1 3 4 2
SV til Ap 17 7 6 15 13 13
Ap til MDG 4 2 4 1 2 0
MDG til Ap 8 8 8 3 4 19
SV til MDG 11 5 7 7 2 14
MDG til SV 17 15 5 5 4 0
V til H 5 5 7 8 3 2
H til V 4 3 2 3 6 3

Respons for BT – velgere som ikke stemte stv 2013, men som nå er aktvisert

Mai: Respons for Bergen Høyre. Omfatter hjemmesittere stv 2013, to årskull førstegangsvelgere, og andre som ikke hadde stemmerett stv 2013.

sep/uke 36 aug/uke 35 aug/uke 34 aug/uke 33 jun.15 mai.15 apr.15
R 3 4 3 0 0 4 0
SV 2 7 3 15 16 4 6
Ap 35 37 42 41 35 48 44
Sp 4 2 3 0 2 0 2
V 7 6 10 3 3 7 8
KrF 0 6 3 6 4 0 0
H 20 22 11 15 25 24 23
Frp 4 6 6 11 0 0 6
MDG 24 11 19 9 14 11 8

Respons for BT – velgere som stemte stv 2013, men som nå er "ikke sikker"

Mai: Respons for Bergen Høyre

sep/uke 36 aug/uke 35 aug/uke 34 aug/uke 33 jun.15 mai.15 apr.15
R 13 41 0 11 26 17 0
SV 23 12 16 13 12 15 7
Ap 14 12 13 16 13 10 15
Sp 31 38 14 41 26 20 18
V 7 19 16 15 27 15 21
KrF 17 12 20 18 21 11 15
H 23 30 30 34 24 21 21
Frp 29 43 38 30 25 18 15
MDG 16 15 23 19 15 12 23

Merk den særlige usikkerhet ved bakgrunnstall

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
InFact / BA 4/9-15 23 27 25 32 29 31 34 36
Respons / BT 4/9-15 25 29 28 35 25 26 31 32
Respons / BT 28/8-15 22 25 23 29 33 34 37 38
Respons / BT 23/8-15 24 28 26 32 28 30 32 34
Respons / BT 16/8-15 23 28 26 32 29 30 33 34
Respons / BT 20/6-15 24 27 25 31 31 32 35 36
InFact / BA / NRK 11/6-15 24 29 24 32 30 31 33 34
Respons / Høyre 18/5-15 26 29 27 33 29 30 33 34
Respons / BT 21/4-15 24 28 26 33 29 30 34 35
InFact / BA 18/4-15 23 27 26 32 29 30 34 35

Bergen 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Respons / BT 23/8-15 Respons / BT 28/8-15 Respons / BT 4/9-15 InFact / BA 4/9-15
Ap 28,8 28,7 33,9 37,4 31,1 33,7
Høyre 39,0 40,8 25,7 24,1 26,4 22,9
Frp 4,9 7,2 8,7 8,2 10,1 10,6
SV 4,4 5,8 6,0 7,1 4,6 7,0
Sp 1,5 1,5 2,1 2,5 1,1 2,1
KrF 10,5 9,1 5,8 5,0 6,1 5,5
Venstre 6,4 4,2 6,3 5,3 8,2 7,4
MDG 0,0 0,0 7,8 6,5 8,6 6,4
Rødt 1,7 1,1 2,8 1,9 1,8 2,9
Andre 2,9 1,6 0,9 2,0 2,0 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 36,4 37,1 52,6 55,4 47,2 52,1
Frp + H + KrF + V 60,7 61,3 46,5 42,6 50,8 46,4
Sp + KrF + V 18,3 14,9 14,2 12,8 15,4 15,0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner