Poll of polls

Høyre 30 pst

Publisert 2. februar 2011. Sist endret 3. februar 2011.

Høyre passerer 30 pst. på den nasjonale kommunevalgmålingen til Landslaget for lokalaviser / Norfakta publisert 1. februar. Sammenliknet med målingen fra samme medium og byrå uke 48 er dette opp fire prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller fra nevnte måling tre prosentpoeng til 22,5. Fremskrittspartiet beveger seg stadig sidelengs i forhold til 2007, på denne målingen med 17,5 pst som svarer til partiets resultat K-2007.

Landslaget for lokalaviser har på sine nettsider - meget fortjenstfullt - publisert Norfaktas bakgrunnstall. Dette er et eksempel til etterfølgelse for andre medier.

Norfaktas referansevalg er K-2007. Høyres lojalitet er 84 pst. Partiet henter hhv 13, 16 og 18 pst av velgerne til Ap, Frp og Venstre i 2007. Dette gir grunnlag for minst to observasjoner. For det første er denne matrisen så sterk at Høyres muligheter for ytterligere vekst trolig er begrenset. For det andre skal Høyre i kommuner og fylker lykkes med svært meget for å opprettholde både høy lojalitet og høye overganger fra konkurrrentene.

Arbeiderpartiets lojalitet er 54 pst. Av Fremskrittspartiets 2007-velgere vil 62 pst fastholde sitt partivalg hvis det var kommunevalg i dag.

Vi har så langt tre kommunevalgmålinger etter årsskiftet. Høyre er vinneren på samtlige - 30 pst nasjonalt (Landslaget for lokalaviser/Norfakta), knapt 30 og størst i Tromsø (Nordlys/InFact), og 40 i Horten (Gjengangeren/Analysebyrået SMI).

Arbeiderpartiet er på denne landsmålingen lavere enn hovedtendensen i de 44 kommunene som hittil er målt. Vi må ha flere målinger for å se om Norfaktas landsmåling gir uttrykk for et reelt fall mht Ap's nivå når velgerne spørres om kommunevalg. For Høyre er denne målingen klart sterkere enn tendensen i de 44 nevnte kommunene sett under ett. Vi trenger et bredere materiale for med større sikkerhet å kunne vurdere Høyres muligheter for å komme så høyt som 30 i høstens valg.

Landslaget for lokalaviser og TV2 skal ha all ære for at disse så langt er de eneste som har vært oppdragsgiver for nasjonale kommunevalgmålinger. pollofpolls.no har bare registrert kommunevalgmålinger fra f.eks. NRK i de tre nordligste fylkene. NRK har hittil ikke tilbudt seerne og lytterne nasjonale målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg.

Etter hva pollofpolls.no vet, er det visstnok en begrenset kostnad knyttet til tilleggsspørsmål ved målinger. Mediene som hver måned er oppdragsgivere for nasjonale stortingsvalgmålinger oppfordres derfor i enkelte måneder til å stille tilleggsspørsmål om kommunevalg, slik TV2 gjorde ved noen anledninger i fjor. Får vi flere kommunevalgmålinger, kan interessen for kommunevalget stige, og vi kan få en mer kunnskapsbasert debatt om velgernes vandringer frem mot årets lokalvalg.

pollofpolls.no inneholder på kommunesidene nedbrutte landstall, bl.a. nedbrutt siste nasjonale kommunevalgmåling. Høyre vil i kommunene ha særlig høye nedbrutte nivåer så lenge målingen på 30 pst er siste nasjonale kommunevalgmåling. Divideres målingen fra Norfakta på 30,1 med Høyres 19,3 i 2007, får vi (avrundet) 1,56. Dette svarer til en økning på 56 pst. I tabellene på kommunesidene over nedbrutt siste nasjonale kommunevalgmåling vil Høyres nivå fremkomme ved å multiplisere valgresultatet 2007 med 1,56.

Når Høyre kommer så høyt, må nedbrutte nivåer leses med særlig forsiktighet. En tommelfingerregel er at Høyre i kommuner der partiet i 2007 fikk mindre enn sitt landsresultat på 19 pst ofte vil ha sterkere relativ økning enn nevnte 56 pst. Dette gjelder særlig kommuner der Høyre lå spesielt lavt i 2007.

Motsatt vil Høyre i kommuner der partiet i 2007 fikk et bedre valg enn landsresultatet på 19, ofte ha lavere relativ fremgang enn nedbrutt landsmåling som f.t. er på +56 pst. Et eksempel er Oslo Høyre som fikk 25,2 i 2007. Brytes landsmålingen fra Norfakta ned med +56 pst, får Oslo Høyre over 39 pst. Dette er f.t. neppe sannsynlig. For kommunepartier i Høyre som fikk klart over 20 pst i 2007, vil det trolig bare unntaksvis være grunnlag for en økning på +56 pst fra 2007 til 2011.

Nedbrutte landstall må derfor alltid leses med varsomhet, også i lys av mange lokale avvik og feilkildene knyttet til det nasjonale nivået, i dette tilfellet feilmarginene i Norfaktas landsmåling.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H