Poll of polls

Ny tabell: Snitt landsmålinger, uke for uke

Publisert 2. september 2015. Sist endret 2. september 2015.

1) Vi har på kommuneforsiden lagt ut en ny tabell – "Gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger med spørsmål om kommunevalg hvor hvert institutt veier like mye".

2) Tabellen bygger uke for uke et snitt av hvert institutts målinger i løpet av uken. Deretter beregnes et snitt for hvert parti. For institutter med to eller flere målinger publisert i samme periode, vil dermed snittet av målingene bli lagt til grunn i denne tabellen.

3) Endringene i valgkampen kan i noen grad leses ut av denne tabellen – bl.a. vekst for SV.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no