Poll of polls

To uker igjen

Publisert 30. august 2015. Sist endret 30. august 2015.

1) "Landstendens" kommunevalget basert på vår beregningsmåte og lokale målinger publisert 20-30 august (i parentes nivåene etter målingene 1-30 august):

(i) Ap 32,9 (33,4)
(ii) H 23,6 (23,6)
(iii) FrP 10,3 (10,5)
(iv) KrF 5,5 (5,6)
(v) Sp 6,8 (7,2)
(vi) V 5,1 (5,0)
(vii) SV 4,3 (4,2)
(viii) MDG 4,2 (4,1)

2) For Sp må tallene over ikke sees som tilbakegang, men fordi Senterpartiets styrke i kommunene som er målt varierer.

3) For de tre største partiene er det sammenfall mellom vår beregning basert på lokale målinger 20-30 august og snittet av landsmålingene uke 35 fra NRK/Norstat og Aftenposten/Respons. Tallene er (snittet mellom Norstat og Respons i parentes):

(i) Ap 32,7 (32,9)
(ii) H 23,6 (23,6)
(iii) FrP 10,3 (10,3)

4) Basert på lokale målinger, finner vi ikke grunnlag for FrP på 14 pst nasjonalt slik InFact for VG har lagt til grunn i sine landsmålinger 29. og 30. august.

5) Gitt lokale målinger, er det vanskelig å se Ap så lavt som under 31 pst slik InFact har funnet i landsmålingene for VG 29. og 30. august.

6) Tallgrunnlaget for denne kommentaren er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Johan Giertsen

Del på Facebook