Poll of polls

Horten Høyre 40 pst

Publisert 2. februar 2011. Sist endret 2. februar 2011.

Horten Høyre oppnår 40 pst for fjerde måned på rad i undersøkelsen Analysebyrået SMI utfører for Gjengangeren.

Januar-målingen ble opptatt 14-19 januar blant medlemmene av "Hortenstinget", se nærmere Gjengangeren 1. februar 2011 side 4-5.

Vi legger denne undersøkelsen ikke inn i vår nasjonale poll of polls, fordi utvalget synes forhåndsrekruttert.

Horten 2007 - 2011

Analysebyrået SMI for Gjengangeren.

K 2007 F 2007 S 2009 Gjg sep 10 Gjg okt 10 Gjg nov 10 Gjg des 10 Gjg jan 11
A 37 36,6 33,7 19,6 21,3 21,7 24 20,4
Sp 2,5 2,3 3,2 2,9 1,9 0,9 0,9 1,2
SV 4,9 5,5 6,5 9,3 4,9 6,2 4 4,7
R 6,4 6,3 0,6 4 4,5 4,9 5,7 4,1
Frp 19,1 20,5 27,2 17,8 13,5 13,8 13 14,1
H 20,7 19,3 19,6 35,6 40,5 39,8 39,9 40
KrF 3,5 4 4,7 3,4 3,2 1,2 0,7 2,1
V 2,7 2,7 3 4,7 3,6 2,3 2,5 3
Verdipolitisk parti 3,3 6,2 8,2 9,2 10,4
A+Sp+SV 44,4 44,4 43,4 31,8 28,1 28,8 28,9 26,3
F+H+K+V 46 46,5 54,5 61,5 60,8 57,1 56,1 59,2

Gjg = Gjengangeren / Analysebyrået SMI. Spørsmål om stemmegivning hvis kommunestyrevalg i morgen.
I K-2007 leverte Horten 11.485 stemmer - 11% av stemmene i Vestfold.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner