Poll of polls

MDG – Ap's største konkurrent

Publisert 29. august 2015. Sist endret 29. august 2015.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap32,5-3,610,9
H23,7-1,6-2,2
Frp10,50,7-0,8
SV4,30,9-2,6
Sp5,7-0,4-2,5
KrF4,70,10,7
V5,80,30,8
MDG6,52,82,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – landsomfattende – Norstat for NRK.

Vi retter en hjertelig takk til NRK, ved kommentator Magnus Takvam, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Skulle målingen svare til valgresultatet, vil kommunevalget 2015 få en klar vinner, hvis "vinner" defineres som vekst mot 2011: MDG.

2) MDGs vekst mot 2011 er iflg Norstat på 5,6 prosentpoeng.

3) Andre partier i pluss mot 2011 er Ap (0,8), R (0,5), SV (0,2).

4) Bergens Tidende publiserte 28. august måling Bergen (Respons).

5) Arbeiderpartiets vekst i Bergen mot 2011 er, omregnet i stemmer, på ca 11.000 iflg Respons for BT.

6) Ap's nasjonale fremgang mot 2011 er iflg NRK/Norstat på åtte promille, svarende til ca 19.000 stemmer (forutsatt samme antall godkjente stemmer som i 2011).

7) Gitt dette, står Arbeiderpartiet i Bergen for nesten 60 pst av partiets nasjonale stemmetallsvekst mot 2011. En beregning som dette har et "tabloid" preg, men antyder at Bergen kan bli vinneren innad i Ap i år.

8) Norstats matrise viser at MDG er Arbeiderpartiets største konkurrent. Ap har et negativt bytteforhold mot MDG på rundt 26.000 velgere fra 2011. Dette svarer til rundt en prosent av det sannsynlige elektoratet.

9) For Ap vil lekkasjen til MDG true Støres mulighet til å gjøre et bedre valg i årt enn i 2011.

10) For Ap er denne lekkasjen dessuten en strategisk utfordring med sikte på 2017. I stortingsmålingen for august fra Respons for Aftenposten og Bergens Tidende, har f.eks. MDGs vekst ført til at Støres trolig foretrukne koalisjon (Ap+KrF+Sp) ikke vinner flertall.

11) Høyres største konkurrent når det gjelder lekkasje er, ikke uventet, Arbeiderpartiet.

12) Et trekk ved målingene i Bergen (Respons/BT) og nasjonalt (Norstat/NRK) er at Høyres bytteforhold mot Frp er svekket, sammenlignet med snittet første halvår. Dette har vi også sett på andre målinger i august.

13) Sammenlignes landsmålingene om kommunevalg ultimo august med målingene i første kvartal, er det to partier med klare minus – Arbeiderpartiet og Høyre. Det som vinteren 2015 kunne gå i retning av et styrket topartisystem, er ikke blitt slik.

Norstat for NRK – kommunevalg – lojalitet mot kvlg 2011

Kvlg 2011: Ap 767.632 – H 678.729 – Frp 275.559 – Sp 163.370 – V 152.052 – Krf 135.155 – SV 98.667 – MDG 21.863

august/uke 35 august/uke 33 juni mai april mars
Ap 76 77 83 74 82 82
Frp 62 61 65 59 60 61
H 70 70 78 72 76 70
KrF 59 58 74 72 78 72
R 78 65 37 44 61 58
Sp 71 56 73 73 72 80
SV 46 56 43 43 47 55
V 47 61 55 54 47 47
MDG 67 55 72 57 87 87

Norstat for NRK – andel av 2011-velgerne som er "ikke sikker" (på "gjerdet")

august/uke 35 august/uke 33 juni mai april mars
Ap 12 10 7 12 9 10
Frp 12 9 13 16 12 11
H 14 15 11 12 9 9
KrF 8 12 11 13 10 11
R 14 6 18 4 16 8
Sp 11 18 7 13 16 9
SV 14 10 8 13 16 12
V 16 18 16 20 33 28
MDG 13 30 16 10 7 6

Norstat for NRK – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i kvlg 2011

august/uke 35 august/uke 33 juni mai april mars
Ap 32 43 35 38 41 36
Frp 12 11 7 10 6 8
H 18 22 25 25 25 26
KrF 5 4 3 3 4 2
R 2 2 3 2 1 2
Sp 4 7 9 7 7 8
SV 7 4 3 5 3 4
V 6 5 4 4 5 10
MDG 11 6 11 4 5 4

Denne gruppen omfatter aktiviserte hjemmesittere fra kvlg 2011, fire årskull velgere født 1994–1997, og andre som ikke hadde stemmerett i 2011 (bl.a. et antall ikke-norske statsborgere).

Norstat for NRK – overganger i pst av partienes 2011-velgere

august/uke 35 august/uke 33 juni mai april mars
Ap til SV 2 2 0 1 1 1
SV til Ap 19 15 22 24 15 13
Frp til H 11 18 17 12 13 18
H til Frp 4 3 1 2 0 3
H til Ap 6 7 5 6 8 13
Ap til H 2 3 4 4 5 2
Ap til KrF 0 1 0
KrF til Ap 5 8 6 5 2 3
KrF til H 11 6 3 3 4 11
H til KrF 0 1 0
Sp til Ap 7 10 10 5 7 4
Ap til Sp 0 3 1
SV til MDG 14 6 12 12 17 7
MDG til SV 0 0 0
V til Ap 5 7 9 10 14 5
Ap til V 2 1 0
V til H 8 0 5 6 0 6
H til V 2 2 2 1 1 2
V til MDG 10 4 6 3 6 5
MDG til V 13 0 0
Ap til MDG 4 2 3 2 2 1
MDG til Ap 7 9 12
H til MDG 1 2 1 1 3 1
MDG til H 0 0 0
Frp til Ap 6 10 0 7 12 7
Ap til Frp 1 1 1 1 0 1
H til SV 1 0 0 3
SV til H 2 0 4 0

Alle tall er avrundet til nærmeste hele tall. Merk den særlige usikkerhet ved bakgrunnstall.

Arbeiderpartiets bytteforhold, Norstat for NRK, kommunevalg, opptatt 21–26 aug 2015

Overganger av 2011-velgere, avrundet til nærmeste 500

Fra Ap Til Ap Netto
Frp 8000 17000 9000
H 13500 43000 29500
KrF 3500 7000 3500
Sp 3500 11000 7500
SV 14000 19000 5000
V 14000 8000 -6000
MDG 27500 1500 -26000

Høyres bytteforhold, Norstat for NRK, kommunevalg, opptatt 21–26 aug 2015

Overganger av 2011-velgere, avrundet til nærmeste 500

Fra H Til H Netto
Ap 43000 13500 -29500
Frp 26000 29000 3000
KrF 0 15000 15000
Sp 6000 4000 -2000
SV 3500 2000 -1000
V 16000 11000 -5000
MDG 6000 0 -6000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap