Poll of polls

Todelt Hordaland for Høyre?

Publisert 23. juli 2015. Sist endret 23. juli 2015.

1) Tabellene oppsummerer målinger i fem kommuner i Hordaland siden 1. mai – Os og Fusa (Norfakta for Os- og Fusaposten), Kvinnherad (Norfakta for Kvinnheringen), Etne (Norfakta for Grannar) og Bergen (sist publiserte er Respons for Bergens Tidende).

2) Tabellene angir (i) Hordaland som helhet og (ii) Hordaland utenfor Bergen.

3) I tabellen for Hordaland som helhet veier Bergen særlig tungt fordi andre målte kommuner enn Bergen f.t. bare dekker 17 pst av stemmene i Hordaland utenfor Bergen i kvlg 2011.

4) Tabellene antyder at Hordaland, som er landets tredje største fylke etter Oslo og Akershus, kan bli todelt for Høyre – med relativt sett bedre resultater utenfor Bergen enn i Bergen.

5) I tabellen for Hordaland utenfor Bergen er Høyre i pluss mot 2011. Årsaken er særlig oppgang i Kvinnherad. Med målinger utenfor Bergen i f.t. bare Os, Fusa, Kvinnherad og Etne, er grunnlaget spinkelt. Vi må ha målinger i tunge kommuner som bl.a. Askøy og Fjell før vi vet mer om Høyres og andre partiers nivå i Hordaland utenfor Bergen.

6) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Poll of polls Hordaland

Målinger i fem kommuner 1. mai – 17. juli: Bergen, Os, Fusa, Kvinnherad, Etne. Disse kommunene leverte 149.525 stemmer kvlg 2011 = 62 pst av 242.943 stemmer Hordaland.

2015 2011 Index Kvlg 2011 "Fylkestendens"
Ap 49831 41678 120 26,5 31,7
H 39352 49841 79 30,1 23,7
Frp 15687 18406 85 12,9 11,0
KrF 7972 8712 92 7,6 6,9
Sp 3751 3970 94 5,3 5,0
V 8328 10117 82 6,6 5,4
SV 11277 6053 186 3,5 6,4
MDG 9139 2639 346 1,2 4,3

Godkjente stemmer 2011 149525

Poll of polls Hordaland utenfor Bergen

Målinger i fire kommuner 1. mai – 17. juli: Os, Fusa, Kvinnherad, Etne. Disse kommunene leverte 19.296 stemmer kvlg 2011 = 17 pst av 112.714 stemmer i Hordaland minus Bergen.

2015 2011 Index Kvlg 2011 "Fylkestendens"
Ap 4642 4270 109 26,5 28,9
H 4320 4058 106 30,1 32,0
Frp 4357 4929 88 12,9 11,4
KrF 1330 1450 92 7,6 6,9
Sp 2318 2193 106 5,3 5,6
V 644 1007 64 6,6 4,2
SV 208 362 57 3,5 2,0
MDG 544 89 611 1,2 7,6

Godkjente stemmer 2011 19296

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H