Poll of polls

Ap, Frp og MDG opp i Oppland

Publisert 21. juli 2015. Sist endret 21. juli 2015.

1) Tabellen oppsummerer målinger i fem kommuner i Oppland siden 1. mai – Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land – alle InFact for Opppland Arbeiderblad.

2) Disse fem kommunene leverte 32.736 godkjente stemmer i Oppland i kvlg 2011, svarende til 36 pst av 90.756 stemmer i fylket.

3) Sees kommunene samlet, er Ap, Frp og MDG i pluss mot 2011.

4) Senterpartiets minus i tabellen skyldes i stor grad målingen i Østre Toten. Se nærmere om Østre Toten i den andre kommentaren som ble lagt ut 21. juli.

5) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Poll of polls Oppland 1/5-17/7

2015 2011 Index Kvlg 2011 "Fylkestendens"
AP 15231 14444 105 41,6 43,8
H 5319 6067 88 17,6 15,4
FRP 3043 2043 149 5,7 8,5
KRF 963 1267 76 2,3 1,7
SP 3233 3946 82 15,2 12,4
V 1127 1580 71 5,5 3,9
SV 892 1086 82 3,3 2,7
MDG 697 145 481 0,6 2,8

Godkjente stemmer 2011 32736 Omfatter 5 kommuner: Østre Toten,Vestre Toten,Gjøvik Søndre Land,Nordre Land

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp