Poll of polls

SV råtall Bergen: 11 pst

Publisert 12. juli 2015. Sist endret 12. juli 2015.

1) Tabellen viser overganger til SV i målinger publisert juni 2015.

2) Merk at overgangene i absolutte tall må regnes i prosent av "leverandørenes" 2013-velgere (fordi alle målingene som ligger til grunn for tabellen er vektet mot stv 2013).

3) Det betyr f.eks. for Oslo at en pst overganger fra Ap utgjør over 1.000 velgere (en pst av 106.001 stemmer til Ap i Oslo i stv 2013).

4) Når byråene vekter mot stv 2013, er partienes resultat i dette valget startpunktet. Byråene regner så overganger til og lekkasje fra partiet mv. med utgangspunkt i dette resultatet. Det er bakgrunnen for at vi har angitt SVs resultat i stv 2013 øverst i tabellen.

5) SVs råtall i partiets relativt sett sterkeste måling i juni – Respons for Bergens Tidende i Audun Lysbakkens hjemby Bergen – var knapt 11 pst. "Råtallet" hos Respons er vektet demografisk, men ikke politisk. Barometertallet er også vektet politisk.

6) For innsyn i bakgrunnstall retter vi en hjertelig takk til kommentatorene Thomas Boe Hornburg (Aftp) og Tom Hetland (Stvgr Aft.bl), journalistene Trond Olav Skrunes (BT) og Geir Kvile (BA), valgkampsjef Snorre Wikstrøm (Ap) og redaktørene Jostein Larsen Østring (Nordlys), Magne Storedal (Romerikes Blad) og Torgeir Lorentzen (Gjengangeren).

7) Vi minner om den særlige usikkerhet ved bakgrunnstall.

Overganger til SV – kommunevalg – juni 2015

I pst av "leverandørenes" 2013-velgere. Overgangstall avrundet til nærmeste hele pp. Stemte ikke: Andel av velgere som ikke stemte stv 2013, men som nå vil stemme.

Nasjonalt Oslo I Oslo II Bergen I Bergen II Stavanger Tromsø Ullensaker Horten
SV stv 13 4,1 6,3 6,3 6,4 6,4 5,2 9,5 2 4,8
Fra Ap 1 4 3 4 6 5 3 1 1
Fra Frp 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Fra H 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Fra KrF 0 0 7 0 2 0 0 0 6
Fra V 2 0 0 3 2 0 1 0 0
Fra SV (lojale) 54 52 70 67 58 45 42 44 57
Fra Sp 0 0 0 8 0 7 9 0 0
Fra R 7 4 2 0 0 0 0 0 0
Fra MDG 0 3 0 4 0 0 0 0 17
Stemte ikke 1 2 3 16 5 5 9 0 0
Barometertall SV 3 5,3 5,7 8,5 7,5 4,8 7 1,3 2

Nasjonalt: Respons for Aftp. Oslo I: Respons for Aftp. Oslo II: InFact for Ap. Bergen I: Respons for BT. Bergen II: InFact for BA/NRK. Stavanger: Respons for Stvgr. Aft.bl. Tromsø: InFact for Nordlys. Ullensaker: InFact for Romer. Blad. Horten: InFact for Gjengangeren.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV