Poll of polls

Frp, SV og Sp i pluss mot 2011

Publisert 2. juli 2015. Sist endret 2. juli 2015.

1) Kommentatorer har i år brukt mye energi på å skrive ned Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti.

2) Ser vi derimot på målingene i kommuner 1. mai til 2. juli som dekker 44 pst av stemmene i kvlg 2011, finner vi at både Frp og SV er i (marginale) pluss mot valget for fire år siden.

3) Arbeiderpartiet noterer ca 35 pst på poll of polls fylkestingsvalget med målinger etter 1. mai og 34 minus i kommunevalget. Forskjellen mellom Ap's nivå i fylkestingsvalget og kommunevalget er da gjenkjennelig. I 2011 hadde Ap ca 1,5 pp høyere oppslutning i fylkestingsvalget enn kommunevalget (33,19 vs 31,65).

4) Høyre scorer f.t. bedre på målinger om fylkestingsvalg enn kommunevalg når mange lokale målinger sees i sammenheng. Det normale er motsatt. Vi skal på denne plass komme tilbake til spørsmålet om dette delvis kan bero på forskjeller mellom byråene.

5) Trygve Slagsvold Vedum kan for sitt parti notere et hyggelig pluss mot 2011.

6) I kommuner som er målt flere ganger etter 1. mai, er den sist publiserte lagt til grunn i denne beregningen.

7) Rødt er dessverre ikke med i denne tabellen, men en poll of polls kommunevalget for Rødt vil gi partiet et tydelig pluss mot kvlg 2011, først og fremst på grunn av solide tall i Oslo og Tromsø.

8) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Poll of polls kommunevalget – målinger 1. mai 2015 til 2. juli

Målinger som dekker 44 pst av stemmene i kvlg 2011

2015 2011 Index Kvlg 2011 "Landstendens"
Ap 367547 344682 107 31,7 33,7
H 281525 334244 84 28,0 23,6
Frp 117990 116640 101 11,4 11,5
KrF 41790 43592 96 5,6 5,3
Sp 42850 39213 109 6,7 7,4
V 50555 70988 71 6,3 4,5
SV 51101 50492 101 4,1 4,1
MDG 55163 16166 341 0,9 3,1

Godkjente stemmer K-2011: 1067765

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp