Poll of polls

Fylkestingsvalget: Ap 35 vs H 25

Publisert 2. juli 2015. Sist endret 2. juli 2015.

1) Tabellene under bygger på målinger med spørsmål om fylkestingsvalg, publisert etter 1. mai 2015.

2) Gitt vår beregning av "landstendens" ("poll of polls"), antyder disse målingene ca. 35 nasjonalt for Ap og ca. 25 for H.

3) I fylker som er målt flere ganger i perioden (Oslo), er sist publiserte måling lagt inn i denne beregningen. Tas i i stedet et snitt av de to siste målingene i Oslo, vil Ap på tabellen nederst øke ca 0,3 mot Høyre minus omtrent 0,4.

4) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

5) Vi minner om usikkerheten ved denne typen beregninger både ved fylkestings- og kommunevalg. Dette er feilmarginer ved målingene og feilkilder ved beregningen. Vi minner også om at det her hefter en særlig usikkerhet ved MDG, pga lavt nivå i referansevalget som er 2011.

Poll of polls fylkestingsvalg

Målinger i 9 fylker publisert 1.mai til 28.juni 2015 med 1.259.907 stemmer i fylkestingsvalget 2011 = 56% av stemmene. Omfatter Møre og Romsdal, Oppland, Oslo, Troms, Telemark, Hordaland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Rogaland

2015 2011 Index F-2011 "Landstendens"
Ap 437640 413253 106 33,2 35,1
H 307240 341671 90 27,6 24,9
Frp 137624 145715 94 11,8 11,1
KrF 70627 74634 95 5,8 5,5
Sp 81146 78415 103 6,3 6,5
V 60286 77142 78 5,7 4,4
SV 47691 57977 82 4,3 3,6
MDG 61341 18287 335 1,3 4,3
Rødt 32461 25128 129 1,7 2,2

Poll of polls fylkestingsvalg inkl Østfold for Ap+H+Frp

Sentio for Ap i Østfold: Bare publisert nivåer for Ap+H+Frp. De nevnte ni fylker + Østfold. Omfatter 10 fylker publisert 1.mai til 28.juni med 1.377.810 stemmer i fylkestingsvalget 2011 = 61% av stemmene.

2015 2011 Index F-2011 "Landstendens"
Ap 484565 460551 105 33,2 34,9
H 334829 371262 90 27,6 24,9
Frp 150829 160961 94 11,8 11,0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H