Poll of polls

Maktskifte i Northugs hjemkommune?

Publisert 17. januar 2011. Sist endret 21. januar 2011.

Petter Northugs hjemkommune Mosvik skal fra 1. januar 2012 slås sammen med Inderøy. Den sammenslåtte kommunen får navnet Inderøy.

Mosvik har nå ordfører fra Senterpartiet og varaordfører fra Arbeiderpartiet. I Inderøy har Senterpartiet begge disse posisjonene.

Hvis kommunevalget til høsten blir som resultatet i hhv Mosvik og Inderøy i 2007, vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet få et trygt styringsgrunnlag med 21 av det nye kommunestyrets 31 mandater.

Skulle de nasjonale endringene iht poll of polls medio januar 2011 slå inn i kommunevalget i Inderøy, vil Sp og Ap også kunne fordele maktposisjonene mellom seg med samlet 19 av 31 mandater.

Hvis derimot endringene i siste nasjonale kommunevalgmåling (TV2/TNS Gallup), slår inn relativt likt over hele landet, kan det bli en viss spenning i spørsmålet om Sp og Ap kan regjere alene i "nye" Inderøy. Denne forutsetningen gir disse to partiene 17 av kommunestyrets 31 representanter. Regnes også Sosialistisk Venstreparti inn i denne blokken, blir flertallet for de rødgrønne mer komfortabelt - 20 av 31. Se nedenfor.

Fremskrittspartiet hadde i 2007 bare liste i Inderøy. Det er derfor mulig at noen velgere i (tidligere) Mosvik vil stemme Frp. I den grad dette er velgere som i 2007 stemte på Sp eller Ap, kan dette skape ytterligere spenning om blokkstillingen i kommunen.

Sammenslåingen mellom Mosvik og Inderøy innebærer at det i kommunevalget i år skal velges 429 kommunestyrer.

Mosvik og Inderøy K-2007

A Sp SV Frp H KrF V Andre
Mosvik 146 148 25 67 48 38 14
Inderøy 813 1158 253 274 369 99 96
SUM 959 1306 278 274 436 147 134 14
Prosent 27 36,8 7,8 7,7 12,3 4,1 3,8 0,4

Mandatfordeling i sammenslått kommune

Den sammenslåtte kommunen vil få 31 representanter i kommunestyret. Gitt K-2007 for begge kommunene under ett, vil disse 31 bli fordelt slik:

Prosent Mandater
Ap 27 9
Sp 36,8 12
SV 7,8 2
Frp 7,7 2
H 12,3 4
KrF 4,1 1
V 3,8 1

Skulle vi få dette resultatet K-2011, vil Sp og Ap få et trygt styringsgrunnlag med 21/31 mandater.

Mandatfordeling gitt poll of polls

Gitt endringer iht nasjonal poll of polls 17. januar 2011, forutsatt samme relative endring i alle kommuner.

Mandater
Ap 9
Sp 10
SV 2
Frp 3
H 5
KrF 1
V 1

Dette resultatet K-2011 gir også et trygt styringsgrunnlag for Sp og Ap med 19/31 mandater.

Mandatfordeling gitt siste nasjonale kommunevalgsmåling

Gitt siste nasjonale kommunevalgmåling, TV2/TNS Gallup, forutsatt samme relative endring i alle kommuner.

Mandater
Ap 7
Sp 10
SV 3
Frp 3
H 6
KrF 1
V 1

Gitt denne forutsetningen, blir det spenning i spørsmålet om Sp og Ap får flertall alene. Mandatberegningene her er foretatt med Celius mandatberegningsprogram.

Merk feilkilder ved nedbryting av nasjonale nivåer til kommuner, bl.a. mulige lokale avvik fra nasjonale tendenser, og at Senterpartiet ofte gjør det sterkere i valg enn i målinger.

Fra denne kommentaren ble publisert 17. januar 2011 til 21. januar 2011 lå det ute en feil i tabellen over "Mandatfordeling gitt siste nasjonale kommunevalgmåling". pollofpolls.no beklager dette. Feilen er nå rettet opp.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om ski

Vis alle artikler om ski

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner