Poll of polls

Norstat: Lojalitetspluss for Ap og H

Publisert 16. juni 2015. Sist endret 16. juni 2015.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap34,40,112,8
H27,90,82,0
Frp9,0-0,5-2,3
SV2,9-1,7-4,0
Sp7,0-0,7-1,2
KrF4,5-0,70,5
V4,7-0,4-0,3
MDG4,61,40,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 957 (gir vanlige feilmarginer).

Norstat for NRK – kommunevalg – landsomfattende – publisert 12. juni 2015.

1) Vi retter en hjertelig takk til NRK, ved kommentator Lars Nehru Sand, for innsyn i bakgrunnstallene.

2) Sammenlignet med målingen i mai fra samme kilde, har både Arbeiderpartiet og Høyre øket sin lojalitet. Norstat har kvlg 2011 som referansevalg for målinger om kommunevalg. Norstat vekter stortingsmålingene mot stv 2013.

3) Ap øket sin lojalitet av egne 2011-velgere fra 74 i mai til 83 i juni. Høyres økning var fra 72 til 78.

4) Barometertallene for disse partiene endret seg mindre enn lojalitetsøkningen skulle tilsi. Andre bevegelser som virker inn på partienes nivåer gikk derfor i noen grad i motsatt retning av det pluss som høyere lojalitet skulle tilsi.

5) Høyres sterke barometertall på 27,9 på denne målingen er det f.t. vanskelig å se igjen i lokale målinger publisert inntil medio juni.

Norstat for NRK – kommunevalg – lojalitet mot kvlg 2011

Kvlg 2011: Ap 767.632 – H 678.729 – Frp 275.559 – Sp 163.370 – V 152.052 – Krf 135.155 – SV 98.667 – MDG 21.863

juni mai april mars feb
Ap 83 74 82 82 82
Frp 65 59 60 61 68
H 78 72 76 70 73
KrF 74 72 78 72 82
R 37 44 61 58 56
Sp 73 73 72 80 70
SV 43 43 47 55 49
V 55 54 47 47 51
MDG 72 57 87 87 91

Norstat for NRK – andel av 2011-velgerne som er "ikke sikker" (på "gjerdet")

juni mai april mars feb
Ap 7 12 9 10 12
Frp 13 16 12 11 11
H 11 12 9 9 17
KrF 11 13 10 11 9
R 18 4 16 8 25
Sp 7 13 16 9 20
SV 8 13 16 12 18
V 16 20 33 28 21
MDG 16 10 7 6 8

Norstat for NRK – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i kvlg 2011

juni mai april mars feb
Ap 35 38 41 36 50
Frp 7 10 6 8 6
H 25 25 25 26 26
KrF 3 3 4 2 4
R 3 2 1 2 1
Sp 9 7 7 8 5
SV 3 5 3 4 3
V 4 4 5 10 3
MDG 11 4 5 4 2

Denne gruppen omfatter aktiviserte hjemmesittere fra kvlg 2011, og fire nye årskull velgere, født 1994–1997. I juni var 49 pst av velgerne som ikke stemte i kvlg 2011 aktivisert.

Norstat for NRK – overganger i pst av partienes 2011-velgere

juni mai april mars feb
Ap til SV 0 1 1 1 2
SV til Ap 22 24 15 13 26
Frp til H 17 12 13 18 12
H til Frp 1 2 0 3 3
H til Ap 5 6 8 13 6
Ap til H 4 4 5 2 2
Ap til KrF 0
KrF til Ap 6 5 2 3 4
KrF til H 3 3 4 11 3
H til KrF 0
Sp til Ap 10 5 7 4 3
Ap til Sp 1
SV til MDG 12 12 17 7 5
MDG til SV 0
V til Ap 9 10 14 5 8
Ap til V 0
V til H 5 6 0 6 11
H til V 2 1 1 2 1
V til MDG 6 3 6 5 7
MDG til V 0
Ap til MDG 3 2 2 1 0
MDG til Ap 12
H til MDG 1 1 3 1 0
MDG til H 0
Frp til Ap 0 7 12 7 7
Ap til Frp 1 1 0 1 1
H til SV 0 3
SV til H 4 0

Alle tall er avrundet til nærmeste hele tall. Merk den særlige usikkerhet ved bakgrunnstall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H