Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Takk til mediene i Troms

Publisert 14. juni 2015. Sist endret 14. juni 2015.

1) Norfakta har målt ti kommuner i Troms på vegne av NRK Troms, Framtid i Nord, iTromsø, Harstad Tidende og Troms Folkeblad.

2) Disse mediene fortjener all ære for dette samarbeidet, som gir oss større kunnskap om velgernes vandringer i Troms. Vi håper at disse målingene øker interessen for lokalvalget i vårt nest nordligste fylke.

3) SV er inne i en krevende periode, men er i pluss i Troms – se tabellene under.

4) Tabellene antyder kontrastene for Høyre. Sees det bort fra Tromsø, holder statsministerens parti nivåene fra kvlg 2011. I Tromsø er Høyres situasjon en annen etter turbulensen på nominasjonsmøtet i januar.

5) Arbeiderpartiet gjør det skarpt. Fremgangen mot kvlg 2011 er rundt ti prosentpoeng.

6) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Poll of polls Troms

Norfakta for NRK Troms, Framtid i Nord, Harstad Tidende, iTromsø, Troms Folkeblad. Omfatter ti kommuner med 82 pst av stemmene i Troms i kvlg 2011 – Tromsø, Lenvik, Harstad, Skjervøy, Kvæfjord, Skånland, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Sørreisa.

2015 2011 Index Kvlg 2011 "Fylkestendens"
Ap 23668 18011 131 30,5 40,0
H 12315 17486 70 25,2 17,7
Frp 9046 10812 84 15,3 12,8
KrF 2023 2213 91 3,3 3,0
Sp 2744 3361 82 7,5 6,1
V 2753 2972 93 4,1 3,8
SV 3618 3108 116 4,5 5,3
MDG 2101 595 353 0,8 2,8
Rødt 3785 2951 128 3,7 4,7

Godkjente stemmer 2011 63651

Poll of polls Troms – minus Tromsø

Norfakta for de nevnte medier. Omfatter ni kommuner med 38 pst av stemmene i Troms i kvlg 2011.

2015 2011 Index Kvlg 2011 "Fylkestendens"
Ap 11682 9101 128 30,5 39,1
H 5293 5315 100 25,2 25,1
Frp 5062 6431 79 15,3 12,1
KrF 1044 1171 89 3,3 2,9
SP 2136 2547 84 7,5 6,3
V 1403 1681 83 4,1 3,4
SV 1356 1179 115 4,5 5,2
MDG 447 0 0 0,8 0,0
Rødt 206 534 39 3,7 1,4

Godkjente stemmer 2011 29889

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger