Poll of polls

Kampkommuner

Publisert 16. januar 2011. Sist endret 16. januar 2011.

Poll of polls er et antatt landsresultat basert på et veiet snitt av lokale målinger. Medio januar er 44 kommuner inne med 41% av stemmene K-2007. Så fremt et veiet snitt av disse angir landstendensen, får regjeringspartiene 40% (43,8% i K-2007). Til sammenligning har regjeringspartiene hhv 37,8 og 38,7 på de to siste nasjonale kommunevalgmålingene (TV2/TNS Gallup og Landslaget for lokalaviser/Norfakta).

Brytes nasjonal poll of polls ned på kommunene, kan dette gi informasjon om mulige endringer i blokkstillingen i kommunestyrene. På kommunenivå er det flere feilkilder ved nedbryting, bl.a. har alle målinger feilmarginer, målingene er tatt opp til ulike tidspunkter, mindre kommuner er underrepresentert med målinger, og i mange kommuner vil lokale forhold føre til avvik fra landstendensen.

Listen nedenfor angir kommuner hvor nedbryting av nasjonal poll of polls gir endret blokkstilling. Gitt de nevnte feilkilder, må listen leses med den største varsomhet. Listen angir svingning iflg nedbrutt poll of polls i kommuner som i 2007 leverte 9,4% av stemmene.

Gruppen "andre" har f.t. 2,4 på poll of polls, og fikk 5,3 i K-2007. Kommuner som iflg tabellen nedenfor kan skifte til rødt er overveiende kommuner som f.t. ledes av "andre". Nedbrutte tall må for disse kommunene leses i lys av at "andre" erfaringsmessig vil vokse i sluttfasen av valgkampen.

Fordi regjeringspartiene samlet står svakere på de siste nasjonale kommunevalgmålingene enn på poll of polls, vil nedbryting av disse nasjonale målingene innebære rødt/rødgrønt tap i noe flere kommuner enn det som fremgår nedenfor.

Foruten nedbrutt poll of polls og nedbrutte nasjonale kommunnevalgmålinger, vil lokale målinger gi viktig informasjon om mulige blokkendringer. Oslo, Trondheim og Tromsø er eksempler på kommuner hvor lokale målinger innevarsler spenning rundt blokkstillingen, men i disse har verken nedbrutt poll of polls eller nedbrutt siste nasjonale kommunevalgmåling så langt antydet svingning.

Andre eksempler på kommuner hvor lokale målinger hittil synes å gå i en annen retning enn nedbrutte landstall er Fredrikstad, Hamar, Klæbu, Halden, Bø i Nordland, Nes i Akershus, Odda og Voss.

Se nærmere på oversikten over flertall i alle kommuner - klikk på "Endring" for sortering.

Kampkommuner

Basert på poll of polls pr. 15. januar 2011. Forutsatt samme relative endring i alle kommuner. Rød farge under flertall betyr rødgrønt flertall, blått betyr borgerlig og grått betyr at "Andre" er på vippen.

Kommune Stemmer K-2007 Nytt flertall
Porsgrunn 15813
Lørenskog 14733
Moss 13554
Ringerike 12704
Horten 11485
Eidsvoll 8576
Elverum 8444
Nesodden 7951
7028
Rælingen 6760
Kvinnherad 6325
Malvik 5464
Flora 4827
Vestvågøy 4459
Re 3902
Sortland 3866
Rakkestad 3348
Alastahaug 3153
Meløy 3061
Skaun 3054
Eid 2808
Vågsøy 2719
Balsfjord 2690
Tjøme 2490
Radøy 2430
Grue 2409
2401
Trøgstad 2336
Ørland 2329
Sveio 2303
Gol 2065
Fusa 2005
Hitra 1946
Porsanger 1898
Tingvoll 1575
Nesset 1556
Tana 1531
Hof 1508
Hjelmeland 1371
Sande (Møre og R) 1350
Rennebu 1317
Flesberg 1294
Gjerstad 1216
Samnanger 1202
Tysfjord 1126
Vegårshei 1083
Ørskog 1051
Bindal 993
Båtsfjord 977
Norddal 954
Tjeldsund 734
Beiarn 718
Kvænangen 710
Bygland 683
Evenes 680
Flakstad 614
Snillfjord 602
Osen 585
Torsken 548
Solund 475
Fosnes 369
Røyrvik 308
208466 9,4% av stemmene K-2007

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook