Poll of polls

Bergen Høyre opp

Publisert 18. mai 2015. Sist endret 18. mai 2015.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEV
Ap36,6nan
H29,7nan
Frp8,2nan
SV4,3nan
Sp1,5nan
KrF4,3nan
V6,0nan
MDG6,6nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergen Høyre, publisert 18. mai 2015.

Vi takker Bergen Høyres leder, Kenneth Stien, for innsyn i målingen med bakgrunnstall.

1) Høyre ble målt til 29,7 – pluss fem prosentpoeng sammenlignet med Respons for Bergens Tidende i april – partiets sterkeste siden 31,4 hos Respons/BT i desember 2014, men stadig klart ned mot kvlg 2011.

2) Høyres lojalitet hos Respons var 54 i april, 63 i mai.

3) Høyres lekkasje til Ap var i april 18 pst av egne 2013-velgere, i mai 11 pst. Overgangene fra Frp til Høyre har steget fra april til mai.

4) Dette er fra og med desember 2014 syvende måling på rad i Bergen med flertall for Ap+Sp+SV+R+MDG.

5) De tre Respons-målingene for Bergens Tidende fra desember til april hadde flertall for Ap og sentrum (KrF+V+Sp) med 36 representanter (januar), 35 (mars), 34 (april). Disse målingene ga Ap et ideelt handlingsrom – flertall med enten Sp+SV+R+MDG eller med KrF+Sp+V.

6) Målingen i mai antyder et mindre handlingsrom for Ap, ved at sentrum og Støres parti måles til mindretall med 33 av 67 mandater. Et eventuelt byråd av Ap og sentrum må med et slikt valg ha støtte fra SV, Rødt eller MDG.

7) Kristelig Folkeparti får med 4,3 sin svakeste notering i Bergen siden Gallup/BA i januar 2013. KrF er avhengig av høy lojalitet. Svekkelsen i lojalitet på denne målingen er merkbar på barometertallet.

8) KrFs lojalitet er 68, svarende til 24 respondenter av partiets 2013-velgere. Partiets ut-tall er også 24 respondenter. KrF henter ikke en eneste respondent fra andre segmenter – ingen fra andre partier, ingen fra gruppen \"stemte ikke\" i stv 2013.

9) I alt 35 respondenter opplyste til Respons at de stemte KrF i stv 2013. Av disse holdt 24 fast ved KrF på spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg, tre har gått til Ap, to til Venstre, to til Høyre, fire til gjerdesitterne (\"ikke sikker\").

10) Borgerlig side har samlet flere gjerdesittere i Bergen enn rødgrønn blokk.

11 Høyre er vektet opp. Spørsmålet om dette er en "risiko" for partiet vil vi kanskje få svar på i neste måling.

12) For Ap er en mulig "risiko" partiets sterke mobilisering av hjemmesittere fra stortingsvalget, og om disse vil stemme i årets valg.

13) Miljøpartiet De Grønne er målingens vinner med 6,6 pst og fire mandater. Dette er oss bekjent MDGs sterkeste måling i Bergen noensinne. MDG er nest størst i en mulig venstreside-koalisjon ledet av Harald Schjelderup (Ap).

Tabellen under gjelder bakgrunnstall Respons i Bergen – for Bergens Tidende (januar, mars, april) og for Bergen Høyre (mai).

Lojalitet mot stv 2013

mai.15 apr.15 mar.15 jan.15
R 64 63 74 50
SV 50 58 66 64
Ap 84 75 84 75
Sp 31 64 54 43
V 50 66 53 42
KrF 68 79 77 74
H 63 54 58 61
Frp 53 60 55 45
MDG 58 64 55 53

Overganger til Ap i pst av partienes 2013-velgere

mai.15 apr.15 mar.15 jan.15
Fra R 11 18 0 33
Fra SV 13 16 20 14
Fra Sp 49 11 9 30
Fra V 12 8 11 21
Fra KrF 9 6 0 4
Fra H 11 18 14 16
Fra Frp 6 3 5 14
Fra MDG 19 6 12 15

Overganger til H i pst av partienes 2013-velgere

mai.15 apr.15 mar.15 jan.15
Fra SV 0 3 0 0
Fra Ap 3 2 0 1
Fra Sp 0 0 0 0
Fra V 2 0 11 10
Fra KrF 7 0 8 0
Fra Frp 22 15 19 13
Fra MDG 3 0 0 0

Velgere som ikke stemte i stv 2013, men som nå er aktivisert

Omfatter hjemmesittere i stv 2013 og to årskull førstegangsvelgere

mai.15 apr.15 mar.15 jan.15
R 4 0 3 0
SV 4 6 0 11
Ap 48 44 49 53
Sp 0 2 0 0
V 7 8 10 20
KrF 0 0 3 6
H 24 23 24 10
Frp 0 6 3 0
MDG 11 8 10 0

Velgere som stemte i stv 2013, men som nå er "ikke sikker"

mai.15 apr.15 mar.15 jan.15
R 17 0 16 18
SV 15 7 5 5
Ap 10 15 11 18
Sp 20 18 21 27
V 15 21 15 23
KrF 11 15 12 19
H 21 21 20 16
Frp 18 15 22 23
MDG 12 23 25 16

Merk den særlige usikkerhet ved bakgrunnstall

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
Respons / Høyre 18/5-15 26 29 27 33 29 30 33 34
Respons / BT 21/4-15 24 28 26 33 29 30 34 35
InFact / BA 18/4-15 23 27 26 32 29 30 34 35
Respons / BT 23/3-15 24 28 27 33 29 31 34 36
InFact / BA 16/2-15 23 26 26 31 32 33 37 38
Respons / BT 27/1-15 24 28 28 33 31 32 36 37
Respons / BT 23/12-14 26 30 28 33 30 31 33 34
Respons / BT 11/10-14 29 32 29 36 28 29 32 33
Respons / BT 31/8-14 31 34 30 38 26 27 30 31
Respons / BT 22/4-14 30 34 33 40 23 24 29 30

Bergen 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Respons / BT 23/3-15 InFact / BA 18/4-15 Respons / BT 21/4-15 Respons / Høyre 18/5-15
Ap 28,8 28,7 36,4 36,5 35,0 36,6
Høyre 39,0 40,8 27,3 24,7 24,7 29,7
Frp 4,9 7,2 9,0 9,0 10,2 8,2
SV 4,4 5,8 5,3 5,9 6,0 4,3
Sp 1,5 1,5 1,7 1,0 1,8 1,5
KrF 10,5 9,1 6,4 5,8 6,2 4,3
Venstre 6,4 4,2 7,2 7,8 6,5 6,0
MDG 0,0 0,0 3,9 5,7 6,1 6,6
Rødt 1,7 1,1 2,3 2,0 1,5 1,7
Andre 2,9 1,6 0,0 0,0 2,0 1,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 36,4 37,1 49,6 51,1 50,4 50,7
Frp + H + KrF + V 60,7 61,3 49,9 47,3 47,6 48,2
Sp + KrF + V 18,3 14,9 15,3 14,6 14,5 11,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner