Poll of polls

KrFs vei: Sørvest avgjør – ?

Publisert 10. mai 2015. Sist endret 10. mai 2015.

1) Kristelig Folkeparti har deltatt i syv regjeringer (Lyng, Borten, Korvald, Willoch, Syse, Bondevik I, Bondevik II), og har hatt samarbeidsavtale med en (Solberg).

2) Dette er regjeringer som enten har utgått fra sentrum (Korvald, Bondevik I) eller sentrum/høyre (de øvrige).

3) KrF har derfor ennå ingen erfaring med hvordan velgerne vil reagere ved et eventuelt regjeringssamarbeid mot venstre.

4) Tabellen under viser andelen av KrFs nasjonale stemmetall i de fire fylkene der partiet fikk distriktsmandat i stv 2013 – Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal.

5) Ser vi på de fire siste kommunevalgene, har disse fire fylkene levert en økende andel av KrFs nasjonale stemmetall – 43,8 (99) – 47,9 (03) – 49,0 (07) – 49,8 (11).

6) I de fire siste stortingsvalgene er andelen 40,9 (01) – 45,9 (05) – 47,5 (09) – 46,7 (13).

7) Gitt at nesten halvparten av Hareides stemmer leveres i sør og vest – Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal – er vår formodning at Hareide vil lytte særlig til velgerne i denne landsdelen når han skal vurdere veivalget i 2017. Konkurransen fra partiet De Kristne er også størst i sørvest.

8) Disse fylkene er blant de sterkeste for borgerlig side. Andelen i stv 2013 for summen av Frp+H+KrF+V var i Vest-Agder 64,0 – Rogaland 63,9 – Møre og Romsdal 60,8 – Hordaland 59,9. På listen over de fem sterkeste for Nydalen-partiene i stv 2013 finner vi, foruten disse fire, Akershus med 60,4.

9) Det vil være interessant hvis mediene som måler de sterkeste fylkene for KrF også vil måle KrF-velgernes syn på samarbeidsalternativene – bl.a. Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Adresseavisen, som alle bruker Respons.

10) Desto større skepsis som velgerne i disse fire fylkene måtte ha til et mulig regjeringssamarbeid med Ap, desto større risiko for Hareide og KrF – gitt at partiets avstand til sperregrensen var 1,59 pp i 2013.

11) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Kristelig Folkeparti – fylker med distriktsmandater stv 2013

Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal. Disse fylkenes andel av KrFs nasjonale stemmetall.

Fylker Kvlg. 2011 % F-valg 2011 % Stvlg. 2013 %
Vest-Agder 14007 10,4 14262 11,0 13536 8,5
Rogaland 23032 17,0 21016 16,2 25585 16,1
Hordaland 18377 13,6 18029 13,9 22114 14,0
Møre og Romsdal 11907 8,8 9594 7,4 12786 8,1
SUM 67323 49,8 62901 48,4 74021 46,7
Hele landet 135157 5,6 129932 5,8 158475 5,6
Andel hele landet 2425289 2,8 2244739 2,8 2836029 2,6

Fylker Kvlg. 2007 % F-valg 2007 % Stvlg. 2009 %
Vest-Agder 15275 10,8 15190 10,9 14337 9,6
Rogaland 23753 16,8 22288 16,0 25541 17,2
Hordaland 17484 12,4 17825 12,8 19138 12,9
Møre og Romsdal 12535 8,9 10837 7,8 11713 7,9
SUM 69047 49,0 66140 47,4 70729 47,5
Hele landet 141027 6,4 139403 6,7 148748 5,5
Andel hele landet 2209739 3,1 2076013 3,2 2682903 2,6

Fylker Kvlg. 2003 % F-valg 2003 % Stvlg. 2005 %
Vest-Agder 13687 10,4 13830 10,4 17057 9,5
Rogaland 21351 16,2 19567 14,8 26613 14,9
Hordaland 16404 12,5 16615 12,5 22982 12,8
Møre og Romsdal 11561 8,8 10652 8,0 15465 8,6
SUM 63003 47,9 60664 45,8 82117 45,9
Hele landet 131605 6,4 132540 6,9 178885 6,8
Andel hele landet 2052804 3,1 1928300 3,1 2638292 3,1

Fylker Kvlg. 1999 % F-valg 1999 % Stvlg. 2001 %
Vest-Agder 14955 7,8 15109 7,7 22372 7,2
Rogaland 27543 14,3 27163 13,9 39294 12,6
Hordaland 24832 12,9 24832 12,7 39333 12,6
Møre og Romsdal 17160 8,9 15191 7,8 26850 8,6
SUM 84490 43,8 82295 42,1 127849 40,9
Hele landet 192831 9,3 195459 10,1 312839 12,4
Andel hele landet 2063927 4,1 1941236 4,2 2521820 5,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF