Poll of polls

Respons kommune: Nullforhold Venstre vs Ap

Publisert 10. mai 2015. Sist endret 11. mai 2015.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEV
Ap33,712,1
H28,32,4
Frp9,9-1,4
SV4,3-2,6
Sp6,8-1,4
KrF4,70,7
V5,20,2
MDG3,8-0,4
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – landsomfattende – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende, publisert på nett 7. mai 2015, på papir 8. mai.

Vi takker kommentator Thomas Boe Hornburg i Aftenposten for innsyn i bakgrunnstallene.

Dette er første gang vi kan legge ut bakgrunnstall for en stortings- og kommunemåling der begge målingene har stv 2013 som referansevalg. Bakgrunnstallene kan derfor sammenlignes. Norstat for NRK vekter stortingsmålingen mot 2013 og kommunemålingen mot 2011, og det blir da vanskeligere å sammenligne bakgrunnstallene.

1) Venstre har på stortingsmålingen et negativt bytteforhold mot Ap på nesten 20.000 velgere fra 2013. På kommunemålingen er det et nullforhold, med 32–33.000 i bevegelse begge veier.

2) Bytteforholdet Ap vs Høyre er omtrent det samme på begge målingene, i overkant av pluss 35.000 for Ap.

3) Ap har lavere lojalitet på kommune vs storting (70 mot 85), og henter færre hjemmesittere på kommunespørsmål.

4) Høyres lojalitet er lavere på kommune enn storting (65 vs 70), i strid med det normale ved målinger der det spørres om begge valg. Lojalitetsforskjellen mellom Ap og H er mindre ved kommune- enn stortingsspørsmål.

5) Det som gir løftet for H på kommunemålingen, er særlig at overgangene fra Frp er høyere når velgerne spørres om kommunevalg. H scorer også bedre blant hjemmesitterne på spørsmål om kommunevalg.

Respons for Aftp og Bergens Tidende mai 2015 – stortings- og kommunevalg – lojalitet mot stv 2013

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

Stv Kv
R 81 74
SV 61 51
Ap 85 71
Sp 68 63
V 60 44
KrF 77 66
H 70 65
Frp 61 46
MDG 82 77

Lojalitet på spm om kommunevalg blir pga lavere deltakelse ofte lavere enn på spm om stortingsvalg.

Respons for Aftp og Bergens Tidende mai 2015 – stortings- og kommunevalg – overganger til Ap

I pst av "leverandørenes" 2013-velgere

Stv Kv
Fra SV 15 20
Fra Sp 8 6
Fra V 20 23
Fra KrF 6 4
Fra H 8 11
Fra Frp 7 5
Fra MDG 0 3

Respons for Aftp og Bergens Tidende mai 2015 – stortings- og kommunevalg – lekkasje fra Ap

I pst av Ap's 874.769 velgere i stv 2013

Stv Kv
Til SV 2 3
Til Sp 0 3
Til V 1 4
Til KrF 0 0
Til H 3 6
Til Frp 1 2
Til MDG 1 1

Respons for Aftp og Bergens Tidende mai 2015 – stortings- og kommunevalg – overganger til H

I pst av "leverandørenes" 2013-velgere

Stv Kv
Fra SV 1 3
Fra Ap 3 6
Fra Sp 0 0
Fra V 5 7
Fra KrF 2 6
Fra Frp 13 25
Fra MDG 7 2

Respons for Aftp og Bergens Tidende mai 2015 – stortings- og kommunevalg – lekkasje fra H

I pst av H's 760.232 velgere i stv 2013

Stv Kv
Til SV 0 0
Til Ap 8 11
Til Sp 1 3
Til V 3 4
Til KrF 2 1
Til Frp 6 3
Til MDG 0 0

Respons for Aftp og Bergens Tidende mai 2015 – stortings- og kommunevalg – andel av velgere som ikke stemte stv 2013

Stv Kv
SV 5 8
Ap 45 33
Sp 6 8
V 6 4
KrF 2 4
H 19 25
Frp 11 4
MDG 5 5

På kommunemålingen var 44 pst av velgerne som ikke stemte i 2013 aktivisert, på stortingsmålingen 49 pst.

Respons for Aftp og Bergens Tidende mai 2015 – stortings- og kommunevalg – andel av 2013-velgerne som er "ikke sikker"

Stv Kv
SV 14 12
Ap 6 11
Sp 20 23
V 6 15
KrF 14 14
H 12 12
Frp 16 22
MDG 3 9

Merk særlig usikkerhet ved bakgrunnstall, større desto mindre partiet er.

Gjerdesittere blokkene – kommunevalg

mai.15
Ap+Sp+SV+MDG 150.000
Frp+H+KrF+V 235.000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V