Poll of polls

Respons: Frp vinner i mai

Publisert 9. mai 2015. Sist endret 9. mai 2015.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEEV
Ap36,8-0,510,5
H24,2-1,03,8
Frp13,32,41,7
SV3,80,7-3,8
Sp5,2-0,6-8,3
KrF5,30,11,5
V5,60,61,0
MDG3,7-0,7-0,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

Stortingsvalg – landsomfattende – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – publisert på nett 7. mai 2015, på papir 8. mai.

1) Fremskrittspartiet noterte +2,4 mot april, og fikk sin sterkeste måling hos Respons siden september 2014.

2) Regjeringspartienes 2013-velgere vil være den fremste "battleground" i 2017. Det er ingen nyhet, men målingen ilustrerer dette.

3) Frp's bytteforhold mot Ap hos Respons var i første kvartal i snitt minus 55.000 – i mai minus 20.000.

4) Høyres bytteforhold mot Ap hos Respons var i første kvartal i snitt minus 99.000 – i mai minus 37.000.

5) SV hadde i mai et nullforhold mot Ap hos Respons, men SV lekker til alle unntatt Sp, KrF og "Andre". Bortsett fra hos Ap, henter SV ingen velgere fra andre fra andre stortingspartier, med unntak av en respondent fra Frp. Dette forklarer at SV – tross nullforhold mot Ap – likevel ble målt under sperregrensen.

6) Helgens landsmøteparti, KrF, har stadig en solid lojalitet.

7) Vi retter en hjertelig takk tilk Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, for innsyn i Respons' bakgrunnstall.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15
R 71 73 66 76 71 69 26 68 76 78 81
SV 69 64 60 61 59 58 68 72 51 48 61
Ap 88 86 87 91 83 87 86 90 88 89 85
Sp 83 63 72 69 72 78 67 80 80 75 68
V 66 62 63 60 58 53 42 62 65 49 60
KrF 81 80 74 70 79 72 75 71 85 73 77
H 82 78 78 73 69 62 67 63 63 74 70
Frp 78 74 76 66 60 50 56 52 53 60 61
MDG 69 74 69 72 65 90 82 55 60 66 82

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15
Ap til H 9000 7000 18000 3000 0 0 3000 6000 3000 16000 24000
H til Ap 43000 52000 36000 93000 68000 87000 99000 106000 103000 55000 61000
H til Frp 8000 39000 27000 17000 14000 14000 18000 23000 6000 9000 42000
Frp til H 36000 30000 44000 30000 51000 64000 28000 56000 48000 82000 58000
Ap til Frp 5000 3000 6000 0 4000 3000 0 3000 3000 0 11000
Frp til Ap 0 18000 0 32000 24000 68000 52000 48000 71000 18000 31000
H til V 6000 5000 3000 9000 24000 12000 20000 14000 32000 27000 19000
V til H 10000 11000 0 17000 17000 6000 9000 11000 14000 3000 8000
Ap til V 9000 7000 5000 3000 4000 10000 0 3000 3000 13000 12000
V til Ap 12000 15000 11000 18000 22000 23000 29000 14000 19000 32000 30000
SV til Ap 21000 21000 19000 17000 25000 26000 17000 24000 21000 29000 17000
Ap til SV 11000 7000 10000 11000 0 8000 3000 15000 13000 7000 17000
SV til MDG 3000 3000 2000 9000 5000
MDG til SV 0 2000 0 0 0

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15
SV 10 21 4 3 4 6 13 4 2 5 5
Ap 40 34 36 29 33 51 37 47 57 43 45
Sp 0 11 3 9 4 4 2 8 9 6 6
V 6 0 6 7 16 4 10 9 5 7 8
KrF 0 2 4 3 12 9 3 4 7 5 2
H 26 15 25 33 14 18 21 15 16 15 19
Frp 13 11 16 6 11 6 5 1 3 8 11
MDG 4 4 4 6 7 0 6 7 2 8 5

Denne tabellen omfatter i hovedsak (i) aktiviserte hjemmesittere fra stv 2013, og (ii) to årskull førstegangsvelgere som er kommet til etter stv 2013.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15
SV 7 6 9 11 7 8 12 4 13 11 14
Ap 5 9 8 6 10 8 10 5 8 5 6
Sp 12 25 9 14 14 18 27 14 8 10 20
V 12 13 23 14 9 21 22 13 8 7 6
KrF 11 10 7 18 12 16 17 9 5 12 14
H 9 9 13 10 15 19 13 14 15 12 12
Frp 13 13 14 14 17 18 25 16 18 16 16
MDG 14 13 11 20 8 0 4 14 22 16 3

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp