Poll of polls

Lokale målinger: Dødt løp MDG vs SV

Publisert 9. mai 2015. Sist endret 9. mai 2015.

1) Tabellen under viser at sum stemmetall for MDG basert på lokale målinger i årets fire første måneder – forutsatt samme antall godkjente stemmer i kommunene som i kvlg 2011 – er marginalt høyere enn for SV.

2) Forskjellen er ikke større enn at det f.t. er dødt løp mellom MDG og SV i kampen om hvilket av disse partiene som blir størst i årets kommunevalg.

3) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Poll of polls MDG – regioner – målinger 1. jan – 30. apr 2015

Regioner 2015 2011
Nord-Norge 1783 689
Midt-Norge 4480 2336
Vestlandet 11130 3581
Sørlandet 1564 817
Østlandet 2581 661
Oslofjorden 7306 1298
Oslo 21722 7653
SUM 50566 17035

Poll of polls SV – regioner – målinger 1. jan – 30. apr 2015

Regioner 2015 2011
Nord-Norge 3755 3075
Midt-Norge 4659 5217
Vestlandet 12414 9919
Sørlandet 1176 1251
Østlandet 2203 3090
Oslofjorden 6226 7365
Oslo 17688 19477
SUM 48121 49394

Nord-Norge : Nordland,Troms,Finnmark Midt-Norge : Nord - og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal Vestlandet : Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Sørlandet : Agderfylkene, Telemark Østlandet : Buskerud, Oppland, Hedmark Oslofjorden : Akershus, Østfold, Vestfold Oslo

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV