Poll of polls

Frp best rundt Oslofjorden

Publisert 2. mai 2015. Sist endret 2. mai 2015.

1) Tabellen under viser Fremskrittspartiets nivåer i landsdelene, gitt lokale målinger med spørsmål om kommunevalg publisert 1. januar – 30. april 2015.

2) Tallene antyder at Frp så langt i år gjør det relativt sett skarpest rundt Oslofjorden og i nord, men vi minner om feilkildene ved både målingene og beregningsmåten.

3) Tabellen bygger på målinger i kommuner som samlet leverte 40 pst av stemmene til Frp i kvlg 2011.

4) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Poll of polls Frp fordelt på regioner

Målinger kommunevalg publisert 1. jan – 30. april 2015. I kommuner med flere målinger er den sist publiserte lagt til grunn. Vi minner om feilkildene ved både målingene og beregningsmåten.

Regioner 2015 2011 Index Kvlg 2011 "Landsdels-tendens"
Nord-Norge 7412 8432 88 13,8 12,1
Midt-Norge 5425 8247 66 11,2 7,4
Vestlandet 29008 34692 84 13,2 11,1
Sørlandet 4092 5697 72 13,2 9,5
Østlandet 5457 7481 73 7,9 5,7
Oslofjorden 21075 23671 89 12,5 11,1
Oslo 14585 21852 67 7,0 4,7
SUM 87054 110072 79 11,4 9,0

"Kvlg 2011": Frp's nivå i landsdelen i k-2011. "Landsdelstendens": Nivå 2015 i landsdelen hvis relativ endring i hele landsdelen svarer til endringen i målte kommuner. Raden "Sum" angir nasjonal tendens iht målte kommuner 1. jan – 30. april 2015.
Nord-Norge : Nordland,Troms,Finnmark Midt-Norge : Nord - og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal Vestlandet : Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Sørlandet : Agderfylkene, Telemark Østlandet : Buskerud, Oppland, Hedmark Oslofjorden : Akershus, Østfold, Vestfold Oslo

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp