Poll of polls

Takk, NRK!

Publisert 13. januar 2011. Sist endret 13. januar 2011.

All ære til NRK for at rikskringkastingen har publisert partienes lojalitet mot 2009, slik denne ble målt av Norstat primo januar.

nrk.no opplyser at Høyres lojalitet var over 80, Fremskrittspartiet 75. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti sies å ha "tett oppunder 60 prosent, mens Senterpartiet ligger noe over".

Med Høyres lojalitet på +80 og 17% av stemmene i 2009, innebærer dette at Høyres 2009-velgere gir et bidrag på rundt 14%. NRK/Norstat ga Høyre over 24%. De siste ti prosent stammer fra overganger fra andre partier og fra velgere som ikke stemte i 2009. Når Høyres lojalitet er +80, ser vi også at Høyres lojalitet er normalisert noe, i forhold til ekstrem-nivåene på rundt 90 på en del målinger i 2010.

Med Fremskrittspartiets lojalitet på rundt 75, og Frp på knapt 23% i 2009, blir tilsvarende for Frp rundt 17%. Det øvrige opp til målingen på 24,5 stammer fra overganger fra andre og fra velgere som ikke stemte i 2009.

Arbeiderpartiets lojalitet på knapt 60 og valg på 35% i 2009, gir et bidrag på rundt 21% fra partiets 2009-velgere. Målingen ga 27,5.

pollofpolls.no tillater seg å håpe at statskanalens publisering av lojalitetsprosenter innevarsler øket åpenhet fra oppdragsgiverne for partimålinger når det gjelder bakgrunnstall. Lesere, seere og lyttere kan innvies i mye spennende politikk hvis mediene vil publisere bakgrunnstall mer aktivt. Lokale medier viser her ofte større åpenhet enn såkalte riksmedier, med avisen Ryfylke som en vinner så langt i 2010-2011, tett fulgt av mediene i Vesterålen.

Oppdragsgiverne for månedlige nasjonale stortingsvalgmålinger kan vurdere å publisere bakgrunnstall over tid, f.eks slik at publikum kan få oversikt over lengre tidsperioder når det gjelder lojalitet, overgang til "vet ikke"-gruppen, overganger mellom partiene, og om velgere som ikke stemte i 2009 vil stemme hvis valg i dag og hvis ja på hvilket parti.

Kreative journalister kan her lage spennende tabeller som kan egne seg til publisering på nettet. Systematisert oversikt over bakgrunnstall for lengre tidsperioder kan gi grunnlag for en mer kunnskapsbasert debatt om velgernes vandringer.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene