Poll of polls

Høyre sterkest i sør

Publisert 25. april 2015. Sist endret 25. april 2015.

1) I anledning Høyres landsmøte, legger vi ut tabell der Høyres målinger i kommuner publisert 1. januar – 24. april er fordelt på regioner.

2) Tabellen viser at Høyre, relativt sett, gjør det skarpest i sør så langt i år.

3) Høyres lave nivå i nord i denne tabellen skyldes målingene i Tromsø. Fordi vi i år har få publiserte målinger i nord, veier Nordens Paris spesielt tungt i denne beregningen.

4) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Poll of polls H fordelt på regioner

Målinger i kommuner publisert 1. jan – 24. april 2015

Regioner 2015 2011 Index "Landstendens"
Nord-Norge 8028 15753 51 14,3
Midt-Norge 25960 30497 85 23,8
Vestlandet 68800 83009 83 23,2
Sørlandet 14054 12249 115 32,1
Østlandet 24363 25349 96 26,9
Oslofjorden 60550 66958 90 25,3
Oslo 92783 110776 84 23,5
SUM 294538 344591 85 23,9

Nord-Norge : Nordland,Troms,Finnmark Midt-Norge : Nord - og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal Vestlandet : Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Sørlandet : Agderfylkene, Telemark Østlandet : Buskerud, Oppland, Hedmark Oslofjorden : Akershus, Østfold, Vestfold Oslo

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no