Poll of polls

Kommer Ap over 36,9?

Publisert 21. april 2015. Sist endret 22. april 2015.

Kommunevalg – landsomfattende – NRK Norstat og TNS Gallup for TV2 – publisert 15. og 19. april 2015.

1) Arbeiderpartiets snitt på disse to målingene er 36,4 pst (31,65 i kvlg 2011).

2) Ser vi på kommuner som er målt fra siste uke før påske til medio april (publisert 28. mars – 21. april), tabellen nederst, gir en poll of polls i lys av disse målingene det for Ap historiske tall 36,9 pst (jf daværende statsminister Jaglands ultimatum til velgerne i stv 1997) – nær snittet av de to nasjonale kommunevalgmålingene som er publisert så langt i april.

3) På denne bakgrunn spør vi i tittelen om Ap kommer over 36,9 i kommunevalget.

4) Vi minner om feilkildene ved beregninger på bakgrunn av lokale målinger. Disse har som regel færre spurte enn landsmålingene, er tatt opp til ulike tidspunkter, av ulike byråer, med ulik vekting (noen med 2011 som referansevalg, noen med 2013), og – ikke minst – vår beregning av "landstendens" har feilkilder.

5) En av tabellene under angir for Ap og H kommuner som er målt minst to ganger fra 1. november 2014 til 21. april 2015. Vi ser der at Ap i sum er sterkere i siste måling enn i eldste. Det er godt nytt for Støres parti. På den annen side er det i hovedsak Oslo som bærer dette plusset. Tas Oslo bort, er Ap i et mindre minus når sum siste måling sammenlignes med sum eldste måling. Tas Oslo bort for Høyre, forsvinner nesten hele Høyres pluss fra eldste til siste måling.

6) Den andre tabellen gjelder "landstendens" for Ap og H basert på lokale målinger i ulike tidsperioder. Feilkildene som nevnt tilsier at disse tallene må leses med varsomhet.

7) Tabellene under er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Kommuner målt minst to ganger 1. nov 2014 – 21. april 2015

H AP
Eldste Siste Eldste Siste
måling måling INDEX måling måling INDEX
Tromsø 9082 5604 62 11378 13809 121
Oslo 72613 92783 128 111712 122263 109
Hamar 2961 2520 85 6017 6380 106
Kristiansand 10191 11967 117 12198 10423 85
Trondheim 22491 20520 91 39247 42831 109
Drammen 10352 14207 137 11445 9532 83
Bergen 36073 32167 89 49747 45580 92
Sandnes 6370 7426 117 10596 9600 91
Fredrikstad 7959 6919 87 18751 17030 91
Stavanger 16365 21658 132 18434 19286 105
Avgitte stemmer 194457 215771 111 289525 296734 102
Økning 11,00 % 2,49 %

Poll of polls for Ap og H i ulike tidsperioder

Periode Kommuner målt Andel stemmer Ap "landstendens" H "landstendens
1. jan–28.feb 17 15 40,8 22,6
1.mar–27.mar 11 27 38,3 22,4
28.mar–21.apr 13 27 36,9 23,9

"Andel stemmer" = De målte kommunenes andel av 2.425.289 godkjente stemmer i kvlg 2011.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap