Poll of polls

Ap mest opp i nord

Publisert 16. april 2015. Sist endret 16. april 2015.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt juni: 19,2 %
Kommune 2023: 21,6 %

1) Vår første hilsen til Arbeiderpartiets landsmøte er at lokale målinger med spørsmål om kommunevalg viser at partiets relative vekst så langt er størst i nord og minst i sørøst.

2) Vår beregning av "landstendens", se tabellen under, bygger som vanlig på en ren prosent-metode. Se Om-siden.

3) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Arbeiderpartiet – regionvis – kommunevalget 2015

45 kommuner målt 1. nov 2014 til 16. april 2015. Ap 31,65 pst i kvlg 2011.

Regioner 2015 2011 Index "Landstendens"
Nord-Norge 28881 21378 135 42,3
Midt-Norge 51525 42238 122 38,6
Vestlandet 86850 69790 124 39,4
Sørlandet 36594 32157 114 36
Østlandet 53539 47705 112 35,5
Oslofjorden 74483 68013 110 34,7
Oslo 122263 102707 119 37,7
SUM 454135 383988 118 37,4

Nord-Norge : Nordland,Troms,Finnmark Midt-Norge : Nord - og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal Vestlandet : Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Sørlandet : Agderfylkene, Telemark Østlandet : Buskerud, Oppland, Hedmark Oslofjorden : Akershus, Østfold, Vestfold Målingene som er inne i beregningen svarer til 50 pst av Ap's 767.641 stemmer i kvlg 2011 (383.988).

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap