Poll of polls

Venstre foran 2011-skjema i fylkene

Publisert 11. april 2015. Sist endret 11. april 2015.

Trine Skei Grande
Storting 2021: 4,6 %
S-snitt juni: 5,8 %
Kommune 2023: 5,0 %

1) Venstre gjorde med 6,3 i 2011 sitt sterkeste kommunevalg siden 1971.

2) Venstres fylkestingsvalg i 2011 på 5,7 var partiets sterkeste så lenge vi siden 1975 har hatt direkte valg til fylkestingene.

3) Tabellen under er med takk utarbeidet av Jon Aabye, og gjelder målinger fra 1. november til 10. april i kommuner der Venstre i 2011 fikk sitt landsresultat på 6,3 eller bedre. En "landstendens" basert på disse tretten sterke V-kommunene gir 5,7. I 2011 leverte disse kommunene 35 pst av Venstres nasjonale stemmetall i kommunevalget.

4) De atten kommunene der det ble publisert måling fra 1. mars til 10. april antyder en landstendens på 5,8 for Trine Skei Grandes parti.

5) Fra 1. mars til primo april ble det publisert fylkestings-målinger i åtte fylker, som samlet leverte 60 pst av Venstres stemmer i fylkestingsvalget 2011. Disse målingene går samlet i retning av 5,3 for Venstre (5,7 nasjonalt i F-2011).

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

6) Sammenlignes disse nivåene i mars/april 2015 med poll of polls på samme tidspunkt i 2011, finner vi at Venstre er foran 2011-skjema i fylkestings-valgkampen.

7) Ser vi på poll of polls kommunevalget 2011, finner vi at Venstre i 2015 omtrent holder sitt 2011-skjema.

8) I 2011 hadde Venstre vekst i sluttfasen. Klarer Trine Skei Grande det samme i år, kan landets eldste parti få en hyggelig valgnatt i september.

Venstre-kommuner over 6,3% i 2011

Publisert 1. nov 2014 til 10. apr 2015

Kommuner 2015 2011 Index
Oppdal 354 233 152
Frogn 826 1258 66
Stavanger 3407 4546 75
Oslo 22963 25351 91
Bergen 9376 9110 103
Nesodden 546 579 94
Bærum 5201 5380 97
Søgne 557 368 151
Kongsberg 1697 2169 78
Verran 221 274 81
Ålesund 1044 1509 69
Lillehammer 1021 1286 79
Notodden 295 533 55
SUM 47508 52596 90
"Landstendens" 5,7

Kilde, medium og byrå, for disse målingene er omtalt i poll of polls kommunevalget 2015 uke 15-2015.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V