Poll of polls

Ap og H jevnstore

Publisert 31. desember 2010. Sist endret 31. desember 2010.

Arbeiderpartiet og Høyre går inn i valgåret 2011 som jevnstore på snittet av nasjonale stortingsvalgmålinger publisert i desember. Begge noterte 26,1.

For Ap er dette årets svakeste månedssnitt etter at partiet nyttårsaften noterte årets nest svakeste landsmåling med stortingsvalgspørsmål - 22,6 hos Sunnmørsposten/Sentio. Bare Opinion/ANB/Dagsavisen i august er svakere med 22,1. Høyre ble størst med 27,5.

Ifølge Sunnmørsposten var det blant de spurte "oppsiktsvekkende" mange av Arbeiderpartiets 2009-velgere som svarte Høyre når Sentio ringte. Avisen gir ikke mer presis informasjon om bakgrunnstall. Nettopp i en måling som dette, med spesielt svake tall for landets største parti, måtte det vært nærliggende for avisen å gi leserne grundigere informasjon om sentrale bakgrunnstall. Er f.eks. Arbeiderpartiets lojalitet mot 2009 falt ned mot eller kanskje under 50%? Sunnmørsposten vet svaret, men leserne innvies ikke i denne kunnskap.

Sunnmørsposten opplyser denne gang - såvidt vi kan se - heller ikke antall spurte, intervjuperiode eller feilmarginer. Når slik informasjon ikke gis, svekker dette etterprøvbarheten av avisens oppslag.

Se nærmere om målingen Sunnmørsposten 31. desember 2010 sidene 2, 10 og 11.

Kampen om å bli størst

Nasjonale stortingsvalgmålinger desember 2010. Endringer mot måling samme byrå november.

Ap H Frp
TV2/TNS Gallup 0,2 0,1 -1,7
SMP/Sentio -3,2 2 0,6
NRK/Norstat 1,3 -3,4 3,6
Nat/KK/Norfakta -1,5 0,2 1,9
Respons/Aftenposten -1,4 3,5 -2,3
Opinion/ANB/Dagsavisen -1 -2,2 0,2
DN/Sentio -2,6 -0,9 1,9
Dagbladet/Synovate -5,2 2,9 1,2
VL/Norstat -2 0,5 4,2
VG/InFact -0,4 -2,5 1,8
Snitt -1,6 0 1,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger