Poll of polls

Store vs små kommuner – Ap, Frp, H

Publisert 6. april 2015. Sist endret 6. april 2015.

1) Tabellene under bygger på målinger i 41 kommuner, inndelt etter kommuner med over eller under 50.000 innbyggere – for Ap, Frp og H.

2) Arbeiderpartiet gjør det – relativt sett – skarpest i de største kommunene.

3) Fremskrittspartiets minus er – ikke uventet – relativt sett størst i de største kommunene.

4) Høyres minus er relativt sett noe større i kommunene over 50.000 enn i de mindre.

5) Tabellene under er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Ap – kommunevalg – under 50.000 innb – 1. nov 14 til 1. apr 15

Kommuner < 50000 Kilde AP-2015 AP-2011 SUM 2011
Vestvågøy InFact/ Lofotposten 1737 36,2 1399 29,2 4797
Vågan InFact/ Lofotposten 1661 41,1 1334 33,0 4041
Verran Sentio/ Lokalav. V-N 476 38,8 439 35,7 1228
Fauske Norfakta/Saltenposten 1698 34,9 1669 34,3 4866
Ålesund InFact/ Ap 6712 32,8 4760 23,3 20464
Kvinnherad Norfakta/ Grenda 1593 24,5 1674 25,7 6504
Haugesund Sentio/ Ap 6474 41,7 4450 28,7 15524
Songdalen Norfakta/ Budstikka 752 28,3 598 22,5 2658
Søgne Norfakta/ Budstikka 1309 25,6 1153 22,5 5114
Kragerø InFact/ Ap 2340 43,0 1848 34,0 5443
Porsgrunn InFact/ Ap 6881 39,8 5747 33,2 17288
Bamble InFact/ Ap 2551 38,0 2413 36,0 6712
Notodden InFact/ Ap 2218 38,4 1874 32,4 5777
Horten Sentio/ Gjengangeren 5478 41,7 4646 35,4 13137
Kongsberg Sentio/ Lågendalsp. 4795 39,0 4404 35,8 12294
Løten Sentio/ HA 1894 54,2 1889 54,0 3495
Stange Sentio/ HA 5164 53,6 5067 52,6 9635
Ringsaker Sentio/ HA 8732 57,8 7610 50,4 15108
Hamar Sentio/ HA 6380 40,5 5846 37,1 15752
Gjøvik Sentio/ Oppl.Arb.blad 6839 49,2 5998 43,1 13901
Lillehammer Mark.info/ Dagningen 6548 50,0 5204 39,7 13095
Askim Opinion/ Smålenene 2455 37,0 2400 36,2 6634
Eidsberg Opinion/ Smålenene 1761 35,0 1016 20,2 5032
Sola Sentio/Høyre 1964 17,9 1800 16,4 10974
Ullensaker InFact/Ap 5187 38,3 4294 31,7 13544
Nesodden InFact/Amta 2672 28,9 2550 27,6 9247
Tønsberg InFact/TB 7624 39,0 6363 32,5 19549
Nøtterøy InFact/TB 3663 33,7 3051 28,1 10869
Frogn InFact/Amta 2241 28,5 1855 23,6 7864
SUM 109799 39,1 93351 33,3 280546
2015–2011 endring pst 17,6

Ap – kommunevalg – over 50.000 innb – 1. nov 14 til 1. apr 15

Kommuner > 50000 Kilde AP-2015 AP-2011 SUM 2011
Bodø InFact/ Ap 9976 41,9 8066 33,9 23808
Tromsø Norfakta/ iTromsø 13809 40,9 8910 26,4 33762
Sandnes Respons/Aftenbladet 9600 31,8 6568 21,8 30189
Stavanger Respons/Aftenbladet 19286 31,7 17618 29,0 60838
Oslo Respons/ Aft.p. 123504 39,8 102707 33,1 310312
Trondheim Respons/Adressa 42831 47,8 35438 39,5 89605
Drammen Norfakta/H 9532 31,4 8896 29,3 30357
Bergen Respons/BT 47403 36,4 37408 28,7 130229
Kristiansand Respons/Fevennen 10423 27,0 10184 26,4 38602
Skien InFact/ Ap 10120 42,3 8938 37,4 23924
Bærum Sentio/ Høyre 14124 23,9 12475 21,1 59097
Fredrikstad Sentio/Ap 18751 52,3 17644 49,2 35852
SUM 329359 38,0 274852 31,7 866575
2015-2011 endring pst 19,8

Frp – kommunevalg – under 50.000 innb – 1. nov 14 til 1. apr 15

Kommuner < 50000 Kilde FRP-2015 FRP-2011 SUM 2011
Vestvågøy InFact/ Lofotposten 907 18,9 520 10,8 4797
Vågan InFact/ Lofotposten 509 12,6 362 9,0 4041
Verran Sentio/ Lokalav. V-N 476 38,8 87 7,1 1228
Fauske Norfakta/Saltenposten 491 10,1 662 13,6 4866
Ålesund InFact/ Ap 4113 20,1 4446 21,7 20464
Kvinnherad Norfakta/ Grenda 644 9,9 906 13,9 6504
Haugesund Sentio/ Ap 1692 10,9 5933 38,2 15524
Songdalen Norfakta/ Budstikka 300 11,3 422 15,9 2658
Søgne Norfakta/ Budstikka 665 13,0 906 17,7 5114
Kragerø InFact/ Ap 697 12,8 552 10,1 5443
Porsgrunn InFact/ Ap 3751 21,7 1814 10,5 17288
Bamble InFact/ Ap 1940 28,9 2171 32,3 6712
Notodden InFact/ Ap 699 12,1 588 10,2 5777
Horten Sentio/ Gjengangeren 709 5,4 1005 7,7 13137
Kongsberg Sentio/ Lågendalsp. 553 4,5 1133 9,2 12294
Løten Sentio/ HA 182 5,2 287 8,2 3495
Stange Sentio/ HA 511 5,3 694 7,2 9635
Ringsaker Sentio/ HA 937 6,2 873 5,8 15108
Hamar Sentio/ HA 504 3,2 633 4,0 15752
Gjøvik Sentio/ Oppl.Arb.blad 487 3,5 734 5,3 13901
Lillehammer Mark.info/ Dagningen 681 5,2 726 5,5 13095
Askim Opinion/ Smålenene 730 11,0 756 11,4 6634
Eidsberg Opinion/ Smålenene 201 4,0 383 7,6 5032
Sola Sentio/Høyre 1844 16,8 2224 20,3 10974
Ullensaker InFact/Ap 3386 25,0 4874 36,0 13544
Nesodden InFact/Amta 758 8,2 565 6,1 9247
Tønsberg InFact/TB 2698 13,8 1955 10,0 19549
Nøtterøy InFact/TB 1435 13,2 1243 11,4 10869
Frogn InFact/Amta 1002 12,7 667 8,5 7864
SUM 33502 11,9 38121 13,6 280546
2015–2011 endring pst -12,1

Frp – kommunevalg – over 50.000 innb – 1. nov 14 til 1. apr 15

Kommuner > 50000 Kilde FRP-2015 FRP-2011 SUM 2011
Bodø InFact/ Ap 3785 15,9 5277 22,2 23808
Tromsø Norfakta/ iTromsø 4085 12,1 4381 13,0 33762
Sandnes Respons/Aftenbladet 4649 15,4 6821 22,6 30189
Stavanger Respons/Aftenbladet 6205 10,2 7983 13,1 60838
Oslo Respons/ Aft.p. 19239 6,2 21852 7,0 310312
Trondheim Respons/Adressa 5197 5,8 8002 8,9 89605
Drammen Norfakta/Høyre 2064 6,8 2730 9,0 30357
Bergen Respons/BT 11721 9,0 13477 10,3 130229
Kristiansand Respons/Fevennen 3127 8,1 4369 11,3 38602
Skien InFact/ Ap 3349 14,0 3077 12,9 23924
Bærum Sentio/ Høyre 3605 6,1 4599 7,8 59097
Fredrikstad Sentio/Ap 3191 8,9 4972 13,9 35852
SUM 70217 8,1 87540 10,1 866575
2015–2011 endring pst -19,8

Høyre – kommunevalg – under 50.000 innb – 1. nov 14 til 1. apr 15

Kommuner < 50000 Kilde H-2015 H-2011 SUM 2011
Vestvågøy InFact/ Lofotposten 887 18,5 1396 29,1 4797
Vågan InFact/ Lofotposten 715 17,7 1249 30,9 4041
Fauske Nordfakta/Saltenposten 822 16,9 937 19,3 4866
Verran Sentio/ Lokalav. V-N 29 2,4 0 0,0 1228
Ålesund InFact/ Ap 4932 24,1 5722 28,0 20464
Kvinnherad Norfakta/ Grenda 2146 33,0 2077 31,9 6504
Sola Sentio/Høyre 4137 37,7 3980 36,3 10974
Haugesund Sentio/ Ap 4688 30,2 5933 38,2 15524
Songdalen Norfakta/ Budstikka 497 18,7 433 16,3 2658
Søgne Norfakta/ Budstikka 1590 31,1 1596 31,2 5114
Kragerø InFact/ Ap 1138 20,9 1636 30,1 5443
Porsgrunn InFact/ Ap 2956 17,1 3317 19,2 17288
Bamble InFact/ Ap 1222 18,2 945 14,1 6712
Notodden InFact/ Ap 994 17,2 1059 18,3 5777
Horten Sentio/ Gjengangeren 4151 31,6 5031 38,3 13137
Kongsberg Sentio/ Lågendalsp. 2348 19,1 2269 18,5 12294
Løten Sentio/ HA 409 11,7 422 12,1 3495
Stange Sentio/ HA 1484 15,4 1124 11,7 9635
Ringsaker Sentio/ HA 1677 11,1 2105 13,9 15108
Hamar Sentio/ HA 2520 16,0 2977 18,9 15752
Gjøvik Sentio/ Oppl.Arb.blad 3169 22,8 3336 24,0 13901
Lillehammer Mark.info/ Dagningen 2671 20,4 3018 23,0 13095
Askim Opinion/ Smålenene 1990 30,0 2081 31,4 6634
Eidsberg Opinion/ Smålenene 1409 28,0 2168 43,1 5032
Ullensaker InFact/Ap 2600 19,2 2464 18,2 13544
Nesodden InFAct/Amta 2367 25,6 2505 27,1 9247
Tønsberg InFact/TB 4926 25,2 7233 37,0 19549
Nøtterøy InFact/TB 3087 28,4 4319 39,7 10869
Frogn InFact/Amta 2399 30,5 2480 31,5 7864
SUM 63960 22,8 73812 26,3 280546
2015–2011 endring pst -13,3

Høyre – kommunevalg – over 50.000 innb – 1. nov 14 til 1. apr 15

Kommuner > 50000 Kilde H-2015 H-2011 SUM 2011
Bodø Infact/ Ap 4738 19,9 5529 23,2 23808
Tromsø Norfakta/ iTromsø 5604 16,6 12171 36,0 33762
Sandnes Respons/Aftenbladet 7426 24,6 9044 30,0 30189
Stavanger Respons/Aftenbladet 21658 35,6 20694 34,0 60838
Oslo Respons/ Aft.p. 87198 28,1 110776 35,7 310312
Trondheim Respons/ Adressa 20520 22,9 24367 27,2 89605
Drammen Norfakta/Høyre 14207 46,8 15045 49,6 30357
Bergen Respons/BT 35553 27,3 45783 35,2 130229
Kristiansand Respons/Fevennen 11967 31,0 10220 26,5 38602
Skien Infact/ Ap 5048 21,1 6377 26,7 23924
Bærum Sentio/ Høyre 29017 49,1 30296 51,3 59097
Fredrikstad Sentio/Ap 7959 22,2 7168 20,0 35852
SUM 250895 29,0 297470 34,3 866575
2015–2011 endring pst -15,7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp