Poll of polls

Høyre i pluss mot 2011 i Agder

Publisert 31. mars 2015. Sist endret 1. april 2015.

Fylkestingsvalg – Aust-Agder og Vest-Agder – Respons for Fædrelandsvennen – publisert 31. mars 2015.

1) Arbeiderpartiet ble målt til et solid pluss i Aust-Agder mot fylkestingsvalget 2011, med ti prosentpoeng.

2) Høyres minus mot 2011 i Aust-Agder er tre prosentpoeng.

3) Endringene i Aust-Agder skyldes trolig delvis Arendal, der Ap gjør det skarpt og Høyre er ned.

4) Arbeiderpartiets pluss i Vest-Agder mot fylkestingsvalget 2011 er på beskjedne 2,4 prosentpoeng.

5) Høyre er iflg Respons i pluss i Vest-Agder mot 2011 med tre prosentpoeng.

6) Høyres sterke tall i Vest-Agder bekreftes ved for partiet solide tall i Kristiansand, Søgne og Songdalen. Særlig Kristiansand (Respons for Fædrelandsvennen) er bemerkelsesverdig med +4,5 mot kommunevalget 2011.

7) Sees Agder samlet, er Ap, H, Venstre og MDG i pluss mot fylkestingsvalget 2011 – Høyre rett nok marginalt.

8) At Høyre er i pluss mot 2011 i to nabofylker sett samlet, er første gang så langt i denne lokalvalgkampen.

9) Sees Agder samlet og sammenlignes Respons' målinger for Fædrelandsvennen i mars 2015 mot august 2014, er det i denne perioden pluss for Ap (+1,0), Sp (+1,2) og KrF (+0,4). At Arbeiderpartiets effekt av budsjett-turbulensen i Stortinget i fjor høst synes mindre i Agder enn landssnittet, har sin motpost ved at partiets vekst fra høsten 2013 til august 2014 var særlig sterk på Sørlandet.

Aust-Agder og Vest-Agder samlet – Respons for Fædrelandsvennen

Målingene opptatt 11-13 aug 2014 og 19-24 mars 2015 Godkjente stemmer i begge fylkene samlet i F-2011: 124.286 Forutsetning: Antall godkjente stemmer i hvert av fylkene som i F-2011

2015 F-2011 2015 % 2014 % F-2011 %
Ap 37596 30811 30,2 29,2 24,8
Sp 5828 6525 4,7 3,5 5,3
SV 3071 4035 2,5 2,9 3,3
MDG 2598 1555 2,1 2,3 1,3
Frp 13844 17411 11,1 15,9 14
H 32159 31412 25,9 27,6 25,3
KrF 15921 20121 12,8 12,4 16,2
V 7057 6513 5,7 4,9 5,2

Kolonnene "2015%" og "2014%" svarer til andel i Agder samlet etter Respons målinger for Fæ.vennen august 2014 og mars 2015.

Aust-Agder 1979-2015

Oppslutning i prosent.

F 1979 S 1981 S 2021 Respons / Fevennen 18/8-14 Respons / Fevennen 31/3-15
Ap 33,0 34,4 24,5 31,9 37,0
Høyre 27,1 31,9 20,2 28,4 23,2
Frp 4,2 4,8 13,3 14,3 11,2
SV 2,3 2,3 5,5 3,3 3,2
Sp 8,5 5,3 13,5 4,5 7,0
KrF 16,6 16,6 8,7 9,7 9,1
Venstre 5,8 3,9 3,2 5,1 5,8
MDG 0,0 0,0 3,0 1,8 1,3
Rødt 0,0 0,2 3,7 0,6 0,3
Andre 2,4 0,6 4,2 0,4 0,9
R + SV + MDG + Ap + Sp 43,9 42,2 50,3 42,1 48,8
Frp + H + KrF + V 53,8 57,2 45,4 57,5 49,3
Sp + KrF + V 30,9 25,8 25,5 19,3 21,9

Vest-Agder 1979-2015

Oppslutning i prosent.

F 1979 S 1981 S 2021 Respons / Fevennen 18/8-14 Respons / Fevennen 31/3-15
Ap 21,6 26,7 20,8 27,5 25,9
Høyre 27,2 34,4 21,3 27,1 27,6
Frp 1,8 3,9 13,1 16,9 11,1
SV 3,2 2,4 5,3 2,7 2,0
Sp 10,6 8,3 10,3 2,8 3,2
KrF 17,1 19,1 13,9 14,2 15,2
Venstre 7,9 3,7 3,6 4,8 5,6
MDG 0,0 0,0 3,2 2,6 2,6
Rødt 0,0 0,3 3,2 0,1 1,5
Andre 10,6 1,3 5,3 1,5 3,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 35,4 37,7 42,8 35,7 35,2
Frp + H + KrF + V 54,0 61,1 51,9 63,0 59,5
Sp + KrF + V 35,6 31,1 27,9 21,8 24,0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner