Poll of polls

Sp tredje størst?

Publisert 22. mars 2015. Sist endret 22. mars 2015.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Storting 2021: 13,5 %
S-snitt mai: 6,0 %
Kommune 2023: 8,2 %

1) Senterpartiets mål i årets valgkamp er iflg TV2 å bli tredje størst og slå Fremskrittspartiet.

2) Sp fikk 6,7 pst i kommunevalget 2011 – Frp 11,4. I stortingsvalget 2013 fikk Sp 5,5 og Frp 16,3.

3) Snittet av de tre nasjonale kommunevalgmålingene hittil i mars gir Frp 9,7 og Sp 7,3.

4) Senterpartiets sterkeste landsmåling om kommunevalg i mars er Norstat for NRK med 8,1 mot Frp 8,8. Norstat vekter målinger om kommunevalg mot kvlg 2011. De øvrige byråene som hittil har hatt nasjonale kommunevalgmålinger – TNS Gallup for TV2 og InFact for VG – vekter disse mot stv 2013.

5) Fordi Senterpartiets vektingstall fra kvlg 2011 er høyere enn stv 2013 (6,7 vs 5,5) og Fremskrittspartiets vektingstall er lavere ved vekting mot 2011 enn mot 2013 (11,4 vs 16,3), er det ikke overraskende hvis målinger vektet mot 2011 i snitt vil gi mindre forskjell mellom Frp og Sp enn målinger vektet mot 2013.

6) Dette ser vi også i tabellene under. En poll of polls basert på 23 kommuner målt etter 1. januar 2015, gir landstendens Frp 8,8 og Sp 6,0 (med beregningsmåten pollofpolls.no legger til grunn).

7) Tar vi ut de 15 målingene i kommuner som er vektet mot 2011, gir samme beregningsmåte Frp 8,5 og Sp 6,4. Ser vi på de åtte kommunene der målingene er vektet mot 2013, blir det Frp 8,9 vs Sp 5,6.

8) Merk at beregninger basert på målinger i kommuner bare dekker en mindre del av landet. Dette gir en særlig usikkerhet.

9) Vi skal i pollofpolls.no følge tett kampen mellom Trygve Slagsvold Vedum og Siv Jensen om å bli tredje størst i kommunevalget 2015. Merk at Sp oftest gjør det skarpere i valg enn i målinger.

10) Tabellene under er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Kommunevalg – landsmålinger – 2015 – Frp og Sp

Snitt mars VG mars TV2 mars NRK mars Snitt feb TV2 feb NRK feb Snitt jan TV2 jan NRK jan Kvlg 2011
Sp 7,3 6,3 7,5 8,1 6,6 7,6 5,6 6,5 7,8 5,2 6,7
Frp 9,7 10,6 9,7 8,8 9,1 8,9 9,3 8,6 8,7 8,4 11,4

TV2/TNS Gallup og VG/InFact vekter mot stv 2013.
NRK/Norstat vekter mot kvlg 2011.

Kommunevalg – målinger i 23 kommuner – 1. jan til 22. mars 2015

Frp Sp
2015 2011 Index 2015 2011 Index Kilde
Nesodden 758 565 134,16 28 58 48,28 InFact/Amta
Fredrikstad 3191 4972 64,18 322 667 48,28 Sentio/Ap
Fauske 491 662 74,17 122 101 120,79 NorfaktaSaltenp
Trondheim 5197 8002 64,95 1702 1861 91,46 Respons/Adressa
Ullensaker 3386 4874 69,47 515 621 82,93 InFact/Ap
Sola 1844 2224 82,91 483 368 131,25 Sentio/H
Tromsø 4085 4381 93,24 709 814 87,10 InFact/Nordlys
Kvinnherad 644 906 71,08 735 494 148,79 Norfakta/Grenda
Stange 511 694 73,63 954 708 134,75 Sentio/HA
Løten 182 287 63,41 573 523 109,56 Sentio/HA
Ringsaker 937 873 107,33 1163 1168 99,57 Sentio/HA
Hamar 504 633 79,62 268 281 95,37 Sentio/HA
Bergen 10288 13477 76,34 2084 1777 117,28 InFact/BA
Sandnes 5585 6821 81,88 845 1648 51,27 InFact/Ap
Haugesund 1692 1891 89,48 93 175 53,14 Sentio/Ap
Bærum 3605 4599 78,39 354 482 73,44 Sentio/H
Vestvågøy 907 520 174,42 393 588 66,84 InFact/Lofotp.
Vågan 509 362 140,61 150 319 47,02 InFact/Lofotp.
Songdalen 300 422 71,09 513 647 79,29 Norfakta/Budstikka
Søgne 665 906 73,40 138 137 100,73 Norfakta/Budstikka
Horten 709 1005 70,55 328 341 96,19 Sentio/Gjeng.
Kongsberg 553 1133 48,81 836 1094 76,42 Sentio/LP
Verran 113 87 129,89 336 359 93,59 Sentio/Lokalav.V-N
SUM 46656 60296 77,38 13644,0 15231,0 89,58
Nasjonal tendens 8,8 6,0

Kommunevalg – målinger i 15 kommuner vektet mot kvlg 2011 – 1. jan til 22. mars 2015

Sentio og Norfakta vekter målinger om kommunevalg mot kvlg 2011

Frp Sp
2015 2011 Index 2015 2011 Index Kilde
Fredrikstad 3191 4972 64,18 322 667 48,28 Sentio/Ap
Fauske 491 662 74,17 122 101 120,79 NorfaktaSaltenp
Sola 1844 2224 82,91 483 368 131,25 Sentio/H
Kvinnherad 644 906 71,08 735 494 148,79 Norfakta/Grenda
Stange 511 694 73,63 954 708 134,75 Sentio/HA
Løten 182 287 63,41 573 523 109,56 Sentio/HA
Ringsaker 937 873 107,33 1163 1168 99,57 Sentio/HA
Hamar 504 633 79,62 268 281 95,37 Sentio/HA
Haugesund 1692 1891 89,48 93 175 53,14 Sentio/Ap
Bærum 3605 4599 78,39 354 482 73,44 Sentio/H
Songdalen 300 422 71,09 513 647 79,29 Norfakta/Budstikka
Søgne 665 906 73,40 138 137 100,73 Norfakta/Budstikka
Horten 709 1005 70,55 328 341 96,19 Sentio/Gjeng.
Kongsberg 553 1133 48,81 836 1094 76,42 Sentio/LP
Verran 113 87 129,89 336 359 93,59 Sentio/Lokalav.V-N
SUM 15941 21294 74,86 7218,0 7545,0 95,67
Nasjonal tendens 8,5 6,4

Kommunevalg – målinger i åtte kommuner vektet mot stv 2013 – 1. jan til 22. mars 2015

InFact og Respons vekter målinger om kommunevalg mot stv 2013

Frp Sp
2015 2011 Index 2015 2011 Index Kilde
Nesodden 758 565 134,16 28 58 48,28 InFact/Amta
Trondheim 5197 8002 64,95 1702 1861 91,46 Respons/Adressa
Ullensaker 3386 4874 69,47 515 621 82,93 InFact/Ap
Tromsø 4085 4381 93,24 709 814 87,10 InFact/Nordlys
Bergen 10288 13477 76,34 2084 1777 117,28 InFact/BA
Sandnes 5585 6821 81,88 845 1648 51,27 InFact/Ap
Vestvågøy 907 520 174,42 393 588 66,84 InFact/Lofotp.
Vågan 509 362 140,61 150 319 47,02 InFact/Lofotp.
SUM 30715 39002 78,75 6426,0 7686,0 83,61
Nasjonal tendens 8,9 5,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp