Poll of polls

Sp's lojalitet opp

Publisert 12. mars 2015. Sist endret 12. mars 2015.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap34,8-1,013,2
H26,2-0,70,3
Frp9,70,8-1,6
SV4,40,3-2,5
Sp7,5-0,1-0,7
KrF4,3-0,40,3
V5,20,10,2
MDG2,6-0,8-1,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 957 (gir vanlige feilmarginer).

Nasjonal kommunevalgmåling – Norstat for NRK – opptatt 3–9 mars 2015.

Vi retter en hjertelig takk til NRK, ved kommentator Lars Nehru Sand, for innsyn i overgangsmatrisen.

1) Vi har i denne spalten pekt på den \"risiko\" som Arbeiderpartiets sterke mobilisering av hjemmesitterne representerer for Støres parti, bl.a. ved usikkerheten om disse vil stemme i valget til høsten.

2) Kommunevalgmålingen fra NRK/Norstat illiustrerer dette. Arbeiderpartiets andel av de aktiviserte velgerne som ikke stemte i referansevalget som for Norstat er kvlg 2011, ble redusert med rundt en fjerdedel fra februar til mars.

3) Senterpartiet var en vinner på de nasjonale kommunevalgmålingene i mars, og kan notere en for partiet hyggelig lojalitetsøkning.

4) Høyre holdes oppe av høyere lojalitet enn på stortingsmålingene og overganger fra Frp.

Norstat for NRK – nasjonale målinger 2015 om kommunevalg. Referansevalg: Kommunevalget 2011

Lojalitet

mars feb
Ap 82 82
Frp 61 68
H 70 73
KrF 72 82
R 58 56
Sp 80 70
SV 55 49
V 47 51
MDG 87 91

Andel av 2011-velgerne som nå er "ikke sikker" (på "gjerdet")

mars feb
Ap 10 12
Frp 11 11
H 9 17
KrF 11 9
R 8 25
Sp 9 20
SV 12 18
V 28 21
MDG 6 8

Andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i kvlg 2011

mars feb
Ap 36 50
Frp 8 6
H 26 26
KrF 2 4
R 2 1
Sp 8 5
SV 4 3
V 10 3
MDG 4 2

Denne gruppen omfatter aktiviserte hjemmesittere fra kvlg 2011, og fire nye årskull velgere, født 1994–1997.

Lekkasje til Ap i pst av partienes 2011-velgere

mars feb
Frp 7 7
H 13 6
KrF 3 4
R 7 10
Sp 4 3
SV 13 26
V 5 8
MDG 0 0

Overganger i pst av partienes 2011-velgere

mars feb
Ap til SV 1 2
SV til Ap 13 26
Frp til H 18 12
H til Frp 3 3
H til Ap 13 6
Ap til H 2 2
KrF til Ap 3 4
KrF til H 11 3
Sp til Ap 4 3
SV til MDG 7 5
V til Ap 5 8
V til H 6 11
H til V 2 1
V til MDG 5 7
Ap til MDG 1 0
H til MDG 1 0
Frp til Ap 7 7
Ap til Frp 1 1

Alle tall er avrundet til nærmeste hele tall.
Merk den særlige usikkerhet ved bakgrunnstall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp