Poll of polls

Sogn og Fj og Telemark: Har Ap stagnert?

Publisert 11. mars 2015. Sist endret 11. mars 2015.

Kommunevalg – Sogn og Fjordane – InFact for Firda og Firdaposten, publisert 7. mars 2015.

Fylkestingsvalg – Telemark – InFact for Varden, publisert 10. mars 2015.

Begge målingene ble tatt opp i mars 2015.

1) Målingene reiser spørsmålet om Arbeiderpartiets vekst i disse fylkene er mindre i mars 2015 enn den var senhøsten 2014.

2) Sogn og Fjordane:

(i) Ap fikk 27,0 i fylkestingsvalget 2011. Ap ble av Respons for Bergens Tidende publisert 4. nov 2014 målt til 37,6 på spørsmål om fylkestingsvalg. Veksten var 39 prosent (10,6 prosentpoeng).

Ap fikk også 27,0 i fylket i kommunevalget 2011. Ap ble av InFact for Firda og Firdaposten publisert 7. mars 2015 målt til 32,9 på en fylkesmåling med spørsmål om kommunevalg. Veksten var 22 prosent (5,9 prosentpoeng).

3) Telemark:

(i) InFact målte med Ap som oppdragsgiver fem kommuner i Telemark i oktober/november 2014 med spørsmål om kommunevalg. Disse fem kommunene (Bamble, Porsgrunn, Skien, Kragerø, Notodden) leverte nesten 70 pst av Ap's stemmer i Telemark i kvlg 2011. Forutsatt samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2011, ville Ap's stemmetall i disse fem kommunene iht målingen øke fra 20.820 i 2011 til 24.110. Dette gir vekst på 16 prosent.

(ii) InFact for Varden målte Telemark med spørsmål om fylkestingsvalg i mars 2015. Arbeiderpartiets vekst var 3,3 prosentpoeng – fra 37,8 i fylkestingsvalget 2011 til måling på 41,1. Veksten blir ni prosent.

4) Måling nr. 2 i begge fylkene gir lavere vekst for Ap enn måling nr. 1.

5) Spørsmålene som er stilt i disse målingene er ulike (kommunestyre- vs fylkestingsvalg i begge fylkene), og vi har bare to målinger i hvert fylke. Sikre slutninger kan derfor ikke trekkes, men spørsmålet – om Ap\'s vekst mot 2011 er mindre i mars enn den var senhøsten 2014 – blir aktualisert på grunn av InFacts tall i Sogn og Fjordane og Telemark.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner